przemyslenia o ubostwie


Spis treści

1.      Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA.. 2

2.      GÓRA.. 2

3.      BŁOGOSŁAWIENI2

4.      UBODZY W DUCHU.. 2

5.      KRÓLESTWO NIEBIESKIE. 3

6.      WNIOSKI3

7.      PROPOZYCJE DO PRZEMYŚLENIA.. 4

8.      ŹRÓDŁA.. 4

KOMENTARZE BIBLIJNE. 5

LITERATURA

(autorka: jedna z członkiń instytutu)

Tekst

.. 5