Konsekracja w instytutach życia konsekrowanego jest zarówno wyłączeniem osoby ze zwykłego funkcjonowania w świecie, jak również całkowitym poświęceniem tej osoby Panu Bogu poprzez profesję rad ewangelicznych. Konsekracja jest równocześnie środkiem, prowadzącym do jego urzeczywistnienia. Dzięki konsekracji realizuje się miłość oblubieńcza w wymiarze trynitarnym pomiędzy powołującym Bogiem a odpowiadającym człowiekiem. Konsekracja i miłość oblubieńcza jest dla mnie darem i zadaniem.