Spotykamy się raz w miesiącu – na dniu skupienia, raz w miesiącu na indywidualnej rozmowie, raz w miesiącu na studium. Mamy możliwość również spotkań nieformalnych według uznania oraz kontakt telefoniczny lub listowy.