Temat:
Ks. Wojciech Piwowarczyk -
duszpasterz chorych i niepełnosprawnych.
 
Cele:
  • poznawczy: życie i działalnośd ks. Wojciecha Piwowarczyka, utrwalenie treści biblijnych;
  • kształcący: umiejętnośd odniesienia treści biblijnych do życia osobistego i do życia bliźnich;
  • wychowawczy: wrażliwośd na potrzeby chorych i niepełnosprawnych, postawa chrześcijaoska w relacji z takimi osobami, naśladowanie Pana Jezusa
 
Konspekt - plik.pdf