ubodzy w duchuEwangeliczna rada ubóstwa to filar życia konsekrowanego.

Jesli nie będzie we wspólnotach ducha ubóstwa, to zapanuje ubóstwo ducha. Sól zwietrzeje. 

Przeciwieństwem ducha ubóstwa jest pycha. Zaskakujące? Posłuchaj więcej w nauce ks. prof. Marka Chmielewskiego tutaj