Kielce: seminarium o diecezjalnym

 kandydacie na ołtarze

 - ks. W. Piwowarczyku

Dnia 19 maja 2012 r. w Wyższym Seminarium Duchowym w Kielcach odbyło się sympozjum naukowe, poświęcone osobie ks. Wojciecha Piwowarczyka.  Okazją do spotkania była 110. rocznica urodzin sł. Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka.

W spotkaniu uczestniczyło kilkaset osób: referenci z Lublina i Kielc, goście z rodzinnej parafii, młodzież, katecheci, osoby niepełnosprawne. Wykładowcami byli: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap, ks. prof. dr hab. Mieczysław Rusiecki, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski i ks. dr Jan Jagiełka.

Szerzej o spotkaniu można przeczytać na stronie KAI.