1

"Z  naszym  powołaniem wiąże  się "modlitwa ustawiczna" tj. taka, która przepaja cały dzień.   Mamy starać się - o ile to możliwe - modlitewnie  nastawić myśl w pracy, a jeśli  się  to nie udaje,  to  wprowadzić choćby  pewne   momenty modlitwy  np. przerwać  na  chwilę zajęcie, by  zwrócić  myśl do Boga, spojrzeć na obraz."

 

2

"Każdy     człowiek  ma  swoje  osobiste  powołanie  i    jest   przez  Boga wyposażony  w takie  dary  przyrodzone  i nadprzyrodzone, aby   mógł  swemu   powołaniu   sprostać."

 

 3

"U podstaw każdego poczynania, postanowienia, musi być pokój. Nie wolno niczego robić w niepokoju i do niczego się zobowiązywać. Najpierw się uspokoić, potem pomyśleć, potem działać. Nie modlić się w zgiełku. Nie próbować nerwowości przełamać siłą. Nie przebywać zbyt często w towarzystwie ludzi, którzy nas niepokoją. Wszystko trzeba zaczynać i kończyć w pokoju."