Każda zorganizowana społeczność potrzebuje kierownika, wodza, który prowadziłby ja do zamierzonego celu. Tytuł królewski daje Chrystusowi władzę nad całym wszechświatem. Chrystus Król posiada wszelkie prerogatywy i funkcje, jakie mieszczą się we władzy królewskiej. Władza Jego obejmuje zarówno świat ducha jak i dziedzinę dóbr doczesnych. Instytut ma na uwadze pogłębienie życia wewnętrznego i apostolat. W obydwu dziedzinach, winien stosować system walki o królestwo łaski w duszach jego członków i tych, których prowadzi do celu, nikogo nie chce pominąć- stąd wchodzi w prawa powszechnej władzy Chrystusa w ciągłej walce o ustawiczny postęp w życiu wewnętrznym i metodą ziarnka gorczycy i zaczynu, przerabia świat, rezygnując z władzy w sensie politycznym. Właśnie te cechy, zbliżają członków do Chrystusa Króla i z natury rzeczy z Niego czerpią oni siły duchowe i na Nim opierają swój program pracy nad sobą aż do pełni doskonałości, a także w świadczeniu usług braciom w Chrystusie, by zapanowało w świecie królestwo prawdy i miłości. ( O. Wojciech)