Człowiek, który nie ma miłości jest ślepy, nie widzi potrzeb drugiego, owszem, jest zapatrzony w siebie tak, że nie ma czasu i nie ma warunków, żeby spojrzał w życie drugiego człowieka.

(O. Wojciech)