II dzień, wycieczka autokarowa:

KIELCE ? JĘDRZEJÓW ? MIECHÓW i OKOLICE

MIECHOWA

Wycieczka ta prowadzi nas w kraj lat dziecinnych i wczesnej młodości ks. Wojciecha Piwowarczyka. Wyjeżdżamy z Kielc drogą na Kraków. Po drodze (ok. 15 km) można zwiedzić ruiny królewskiego zamku z przełomu XIII/XIV wieku w Chęcinach.

Król Władysław Łokietek uczynił ten zamek ośrodkiem swej władzy. Odbywały się tu zjazdy możnowładców i rycerstwa małopolskiego i wielkopolskiego. Tu koncentrowały się wojska ruszające na wojnę z Krzyżakami. Kazimierz Wielki rozbudował znacznie fortecę. Chętnie rezydowały tu żony i siostry królów. W XVI wieku zamek zaczął podupadać, aż został całkowicie zniszczony przez Szwedów i Rakoczego. W 1707 roku zamek opuścili ostatni mieszkańcy. Wstęp na zamek jest płatny, a przewodnicy oprowadzają od kwietnia do listopada (więcej o zamku w Chęcinach w Internecie ? Chęciny). Obok Chęcin znajduje się jaskinia Raj odkryta w 1963 roku, którą można zwiedzać po  wcześniejszej rezerwacji biletów (tel. 41 346 55 18).

Jadąc trasą E7, mijamy wieś Tokarnia, w której od 1976 roku jest czynny Park Etnograficzny ? Muzeum Wsi Kieleckiej. Jedziemy dalej 23 km do pięknego miasta Jędrzejowa. W 1140 roku założył tu pierwsze w Polsce opactwo cystersów arcybiskup gnieźnieński Jan Gryfina. W tutejszym klasztorze spędził ostatnie 5 lat swego życia, zmarł i został pochowany błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup krakowski i kronikarz dziejów Polski. Opactwo cystersów leży przy ulicy Klasztornej w kierunku na Nagłowice i Szczekociny. W kościele zachował się tylko częściowo wystrój romański w kaplicach bliźnich. Dominuje bogate barokowe wyposażenie i wystrój wnętrza. Jędrzejów otrzymał prawa miejskie w 1271 roku. Dla nas najważniejszy jest kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy, bo w nim przez 4 lata (od 1928 do 1932) był wikariuszem ks. Wojciech Piwowarczyk. Kościół ten leży przy ulicy Jana Pawła II na północ od rynku. Pochodzi z XV wieku, pierwotnie gotycki, później rozbudowany w stylu barokowym w XVIII wieku. Zachowały się fragmenty renesansowej polichromii, gotycka brązowa chrzcielnica z XV wieku i liczne marmurowe epitafia z XV ? XIX wieku. Ks. Wojciech Piwowarczyk mieszkał prawdopodobnie w sąsiadującej z kościołem plebanii. Zajmował się młodzieżą, szczególnie opiekował się Stowarzyszeniem Polskiej Młodzieży Żeńskiej i Męskiej. Był też kapelanem w miejscowym szpitalu.

Przy południowej pierzei jędrzejowskiego rynku, w dwóch kamienicach znajduje się jedyne w Polsce i drugie co do wielkości na świecie muzeum zegarów słonecznych. Zbiory zgromadzone przez dra Feliksa i jego syna Tadeusza Przypkowskich zawierają oprócz zegarów słonecznych zabytkowe przyrządy astronomiczne, stare druki i literaturę dotyczącą budowy i historii zegarów (więcej o Jędrzejowie w Internecie ? Jędrzejów).

Z Jędrzejowa udajemy się drogą E7 do Miechowa, około 40 km. Wkraczamy w zachodnią część Niecki Nidziańskiej zwaną Wyżyną Miechowską, bardziej malowniczą, w której utwory kredowe pokryte są częściowo lessem (bardziej żyzne gleby). W Miechowie skręcamy na Wolbrom i Olkusz (w prawo), po przejechaniu ok. 10 km za miejscowością Maków skręcamy w lewo na drogę prowadzącą do Kamienicy (jest drogowskaz). Tu po 2 km, jadąc drogą wśród pól, skręcamy w lewo na skrzyżowaniu i dojeżdżamy do centrum wsi Kamienicy ? miejscowości Sługi Bożego ks. dra Wojciecha Piwowarczyka. Jest to mała wioska licząca obecnie około 270 mieszkańców. Przed nieczynnym budynkiem mleczarni (zwanym bunkrem) po prawej stronie drogi stoi charakterystyczna kapliczka z piękną figurą św. Jana Chrzciciela. Za mleczarnią jest rozległa działka bez zwartej zabudowy (znajduje się tu nowa drewniana altanka, wiatrak, blaszany garaż). Obecnie należy do pana Sobczyka, a dawniej stał tu dom Wojciecha i Joanny z domu Suchta Piwowarczyków, w którym 18 stycznia 1902 roku przyszedł na świat ks. Wojciech Piwowarczyk, jako szóste z dziewięciorga dzieci. Ojciec ks. Wojciecha był bogatym rolnikiem. Rodzice dawali dzieciom przykład życia chrześcijańskiego, praktykowali codzienną wspólną modlitwę, nie opuszczali niedzielnej Mszy Świętej, chociaż do kościoła parafialnego w Gołczy chodzili ponad 3 km. Około 100 m dalej po lewej stronie drogi stoi najokazalszy we wsi budynek Straży Pożarnej w Kamienicy. Ruszamy w dalszą drogę przez wieś i pola do Gołczy (ok. 7 km). Kościół położony jest na wzniesieniu. To właśnie tu w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Franciszka Salezego 19 stycznia 1902 roku został ochrzczony przyszły ksiądz Wojciech Piwowarczyk. Parafia Gołcza powstała w X lub XI wieku. Pierwszy kościół wybudowano w XII wieku. Obecny kościół (5 z kolei) pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny został wybudowany w latach 1947-1951 jako pierwszy murowany. Poprzedni kościół modrzewiowy, zbudowany w 1757 roku, został przeniesiony do Przesławic w 1970 roku. Właśnie w tym modrzewiowym starym kościele był ochrzczony i służył jako ministrant ks. Wojciech Piwowarczyk. Do dzisiaj zachowała się piękna figura Matki Bożej obok starych wapiennych schodów wiodących do starej bramy w murze okalającym dawny plac kościelny. Na tym placu zachowała się jeszcze modrzewiowa dzwonnica i rosną stare drzewa. W obecnym kościele w Gołczy z wyposażenia starego kościoła zostały organy, konfesjonał i ołtarz z późnogotyckim obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, ukoronowany srebrnymi koronami. Obraz ten istniał już w kościele przed 1663 rokiem, otaczany był wielką czcią i wdzięcznością wiernych i tak jest do dzisiaj. Znajduje się w ołtarzu lewej nawy. Mimo burzliwych losów historycznych żaden kościół w Gołczy nie był spalony, a tym bardziej ? obraz Matki Bożej. Na starym cmentarzu w Gołczy (przy drodze na Buk ? Wolbrom) znajduje się grób ojca ks. Wojciecha z napisem ?Śp. Wojciech Piwowarczyk żył lat 57".

W Gołczy przyszły ksiądz Wojciech Piwowarczyk uczęszczał do szkoły elementarnej w latach 1909-1914, następnie w latach 1915-1916 ze względu na działania wojenne I wojny światowej uczył się prywatnie w domu pod kierunkiem kleryka Teofila Banacha.

Jedziemy z Gołczy w kierunku Miechowa, ale naszym celem są Przesławice, dlatego na skrzyżowaniu przed torami kolejowymi jedziemy prosto wzdłuż rzeki Szreniawa. Docieramy do Przesławic i tu po prawej stronie na wzniesieniu znajduje się malowniczo usytuowany, doskonale odremontowany, śliczny, kryty gontem modrzewiowy kościół o budowie zrębowej z Gołczy, pamiętający chrzest, I komunię i służbę ministrancką przyszłego ks. Wojciecha Piwowarczyka. Wnętrze tego odremontowanego, poświęconego w 1975 roku przez bpa J. Jaroszewicza kościoła zawiera 3 późnobarokowe ołtarze nie pochodzące z Gołczy. Parafia ta została erygowana 15.06.1981 roku przez ks. bpa S. Szymeckiego ? wydzielono ją z parafii w Miechowie.

Z Przesławic jedziemy do Miechowa, gdzie w latach 1916 ? 1923 Wojciech Piwowarczyk uczęszczał do Gimnazjum Realnego im. Tadeusza Kościuszki. Maturę zdał 19 czerwca 1923 roku w Gimnazjum Państwowym w Miechowie (nastąpiła zmiana nazwy). Do ulicy Racławickiej dochodzi się bezpośrednio z Rynku (południowowschodnia część). Obecnie w dawnym budynku gimnazjum przy ulicy Racławickiej 27 mieści się Zespół Szkół, a Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki znajduje się obok na ulicy Marii Konopnickiej. Dawne gimnazjum było kilkakrotnie remontowane i z poprzedniej szkoły zostały tylko mury. Obok Rynku w Miechowie mieszkał na stancji Wojciech Piwowarczyk podczas nauki w gimnazjum, angażując się wtedy w działalność harcerską (w latach 1922-25). Przy ulicy Racławickiej (poniżej szkoły) znajduje się szpital, w którym ks. Wojciech Piwowarczyk zastępował kapelana w czasie wakacji w 1927 roku (bezpośrednio po święceniach kapłańskich).

Wśród wielu świątyń na terenie Polski należących do bożogrobców, tylko w trzech zachowały się kaplice Bożego Grobu. Są to bazylika pod wezwaniem Grobu Bożego w Miechowie, bazylika pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku i kościół Świętego Piotra i Pawła w Nysie. Pierwszy, niewielki kościół w Miechowie pod wezwaniem Grobu Bożego wybudowali zakonnicy sprowadzeni przez Jaksę z rodu Gryfitów w 1163 roku na ziemi przywiezionej z Jerozolimy. Konsekracji kościoła dokonał w 1186 roku krakowski biskup Gredko. Świątynia ta była wielokrotnie powiększana i przebudowywana. Jest murowana, gotycka z fragmentami romańskimi, przebudowana w stylu późnobarokowym. Kaplica Grobu Pańskiego została zbudowana w XVI wieku i odrestaurowana w 1883 roku, zachowując styl z XVI wieku. Późniejsze prace konserwatorskie nie przyniosły większych zmian. W 2006 roku na wieży kościoła ustawiono figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. W 1996 roku papież Jan Paweł II podniósł kościół do rangi Bazyliki Mniejszej (więcej o Miechowie na stronie internetowej ? Miechów lub w książce ks. S. Latosińskiego ?Miechów polska Jerozolima ? pielgrzymowanie do Grobu Bożego wczoraj i dziś?, Wyd. ?Czuwajmy?, Miechów 2010).