Znajomości naszego powołania i informowania penitentów o takiej formie życia w powołaniu. Potrzeba modlitwy o to powołanie w dniu modlitw o inne na poziomie parafialnym. Ojciec św. W wystąpieniu do przedstawicieli Kongregacji dla Zakonów Instytutów Świeckich z 1983 r., polecił pasterzom Kościoła, by przekazali wiernym informacje o powołaniu do instytutów świeckich, tak, aby mogli je zrozumieć nie tylko w sposób uproszczony i przybliżony, ale uwzględniając charakterystyczne rysy tego nowego powołania