Tak. Obowiązują dwie części liturgii godzin (jutrznia, nieszpory), modlitwa do Chrystusa Króla, Anioł Pański, modlitwa myślna, rachunek sumienia. Wśród naszych praktyk jest też czas na lekturę religijną. W miarę możliwości (ale nie pod grzechem!) codziennie uczestniczymy w Eucharystii, będącej centrum dnia. O ile to wykonalne, staramy się też o pewien czas adoracji (ale to nie jest obowiązek, podobnie jak do wyboru pozostają inne formy, różaniec, inne nabożeństwa itp.).   Wszystkie członkinie wspólnoty codziennie łączą się na Mszy św. oraz modlitwie liturgicznej (brewiarzowej), a także w modlitwie wspólnotowej (u nas do Chrystusa Króla)