Kan. 717 – 718 Kodeksu Prawa Kanonicznego określają ogólne normy prawne dotyczące sprawowania urzędu przez przełożonych oraz zarządzania dobrami instytutu. Szczegółowe przepisy znajdują się w Konstytucjach.
Część IV Konstytucji nosi tytuł Zarząd Instytutu i normuje następujące zagadnienia:
 - Zgromadzenie generalne
 - Przewodnicząca generalna
 - Rada generalna Instytutu
 - Administracja dóbr
 - Życie Instytutu na poziomie ośrodka