Jedną z form są spotkania z kapłanami. Mając świadomość, że najczęściej w konfesjonale dokonuje się rozeznawanie powołania, staramy się dotrzeć do coraz szerszych kręgów kapłanów, ukazując im piękno i istotę naszego powołania.
Inną formą są spotkania z młodzieżą podczas rekolekcji, dni skupienia, spotkań młodych, pieszych pielgrzymek.
Wykorzystujemy również dostępne środki masowego przekazu, uczestnicząc w audycjach radiowych, np. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego lub poprzez artykuły w czasopismach religijnych, Internet .
Informowanie indywidualne odbywa się po uprzednim rozeznaniu w uzgodnieniu z przewodniczącą, na ile możemy się odkryć przed kimś i podzielić pięknem własnego powołania