Dzień osoby konsekrowanej wypełniony jest: modlitwą, pacą zawodową i różnymi zaangażowaniami i kontaktami międzyludzkimi.
       Zapewniamy sobie przede wszystkim odpowiedni czas na codzienne spotkanie z Bogiem, a więc na Eucharystię, modlitwę osobistą, Liturgię Godzin, rozważanie Pisma Świętego, lekturę duchową i adorację Najświętszego Sakramentu.. Eucharystię stawiamy w centrum dnia.  .Dzięki temu praca zawodowa, życie rodzinne, wszelkie nasze zaangażowania i aktywności społeczne, towarzyskie i inne przepojone są duchem modlitwy i głęboką pewnością, że żyje w tym wszystkim z nami i przez nas Chrystus. To nasze codzienne apostolstwo.
       Praca zawodowa jest dla nas podstawowym źródłem utrzymania. Pracujemy w różnych zawodach: służbie zdrowia, oświacie, administracji, przedsiębiorstwach, w wolnych zawodach. Zakończenie okresu prac zawodowej nie zwalnia z obowiązku służby wobec innych ludzi.
       W ciągu dnia przeznaczamy odpowiednią ilość czasu na odpoczynek, dla prawidłowego rozwoju osobowości i dla zdrowia.