Podobnie, jak jakikolwiek okres szkolenia, treningu czy przystosowania się do nowej sytuacji. Trzeba być nastawionym na podjęcie pewnych starań, przyjęcie ograniczeń i przezwyciężanie trudności. Trzeba zapoznać się z zasadami życia  instytutu, pogłębić swą wiedzę religijną.To nie jest droga dla tchórzliwych. Czas do złożenia pierwszych ślubów trwa 4 lata. Potem następują krótsze okresy ich odnawiania, dwa razy na okres roku i raz na dwa lata, aż do ślubów wieczystych.