Główna różnica dotyczy formy życia. Ubieramy się tak jak ludzie świeccy i  niczym szczególnym  się nie wyróżniamy. Mieszkamy osobno lub z  rodziną, z której pochodzimy. Nie prowadzimy wspólnych dzieł. Praca zawodowa jest dla nas podstawowym źródłem utrzymania.. Ważne decyzje, jak i planowane wydatki, uzgadniamy z przewodniczącą, ale przygotowujemy je samodzielnie, przy czym ważna jest nasza dojrzałość, szczególnie w sytuacjach, gdy nagle trzeba podjąć decyzję i nie ma możliwości kontaktu z przewodniczącą