Pojęcia: zwyczajny, nadzwyczajny mają charakter subiektywny. Zakochany chłopak uważa swoją najdroższą za osobę nadzwyczajną, a inni ludzie nic szczególnego w niej nie widzą. Instytut Życia Konsekrowanego powinien być rozważany w dwóch płaszczyznach: naturalnej i nadprzyrodzonej.
     W płaszczyźnie naturalnej u jego początku stoi założyciel, który miał ideę jego powstania, jako czegoś odpowiadającego na nowe potrzeby  współczesnego świata  i  stąd  niezwykłego i potrzebnego. Zaś w płaszczyźnie nadprzyrodzonej jest to dzieło Ducha Świętego, który na nie wskazuje, uwrażliwia i powołuje ludzi, by na te potrzeby, kierując się Ewangelią, odpowiadali. W ten sposób sami się uświęcają i dają swym życiem świadectwo Ewangelii. Zadaniem Instytutów Świeckich jest apostolstwo przez świadectwo życia w zwykłych świeckich warunkach.
      Ten kto chce wstąpić do Instytutu Świeckiego  musi rozpoznać u siebie to Boże powołanie (potwierdzone potem przez władze Instytutu) , musi widzieć w danym Instytucie odpowiednie dla siebie miejsce. Właśnie ta wspólnota powinna mu się "podobać