Kyrie eleison, Chryste eleison,  Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości - Przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, Obrazie Boga Niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy są stworzone
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Droga nasza, Prawdo i Żywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi - Panuj nad duszami,
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste Królu rozumu,
Chryste Królu woli,
Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię św.,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego - Panuj nad rodzinami,
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez robotę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość do Marii i Józefa,
Chryste Królu, Królu i Panie nad Panami - Panuj nad narodami,
Chryste Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste Królu, który kierujesz wojnami,
Chryste Królu, Książę Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwo nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne - Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi,
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu swego gniewu,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twą miłosną modlitwę na krzyżu: "Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią",
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

V. Królestwo Jego rozszerzać się będzie
R. A pokój trwać będzie bez końca.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen