O  Jezu,  Królu  i  Celu   serc  wszystkich,  przez  przyjście  królestwa  Twego   obdarz  nas  pokojem.  Panie  Jezu,  Chryste,  Tobie   składam  hołd  jako  Królowi  wszechświata.  Cokolwiek   stworzone  zostało  dla  Ciebie  istnieje.  Rozporządzaj   mną  jako  własnością  swoją.  Odnawiam przyrzeczenia dane Ci na chrzcie świętym, wyrzekając się ducha złego, wszelkiej chwały i wszystkich spraw jego. Przyrzekam  Ci,  że będę  żyła  jako  dobra   chrześcijanka,  a   szczególnie  zobowiązuję  się   pomagać  do  zwycięstwa  sprawy  Bożej  i  Kościoła   Świętego.  Boskie  Serce  Jezusa,  przyjmuję  dzień   dzisiejszy  jako  dar  miłości  Twojej.  Chcę   podjąć  stojące  przede  mną  zadania  w  tej   intencji,  by  wszystkie  serca  uznały  Twoje   Święte  panowanie,  by  w  ten  sposób  nastało   Królestwo  Pokoju.  O  Jezu,  Królu  mój,  do   Ciebie  chcę  należeć  w  życiu  i w wieczności.  Amen.