Konspekt katechezy kl. IV - VI
 
Temat:
Przyjaciel Boga i ludzi. Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk.
 
 Cele:
Uczeń zna postać Sługi Bożego ks. W. Piwowarczyka;
Stara się naśladować jego postawę w codziennym życiu (działalność charytatywna, troska o chorych, niepełnosprawnych i ubogich, sumienność i pracowitość, patriotyzm, rozmodlenie)
 
Konspekt - plik.pdf