KONSPEKT KATECHEZY (Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
 
TEMAT: Ks. Wojciech Piwowarczyk posłuszny Duchowi
Świętemu.
 
Konspekt -  plik.pdf