Świętości, czasu, otwartości. Orientacji w życiu konsekrowanym, zwłaszcza świeckim. Życzliwości, oparcia... Często także kierownictwa duchowego (nie tylko spowiedzi). I tysiąca cech szczegółowych...
Od spowiedników oczekujemy mobilizacji w drodze do świętości. Przykładu ich życia i wzajemnego wspierania się. Dyskrecji, ale i bycia otwartym na szukanie nowych powołań.