Pozornie niczym. Mamy jednak świadomość, że nasza praca jest formą apostolstwa. Sumienność, rzetelność, dyspozycyjność wypływa nie z obowiązku wobec władzy, lecz ze świadomości służby Bogu i bliźnim. Staramy się być kompetentnymi w swej profesji, by móc dobrze służyć innym. W pracy unikamy rywalizacji i pogoni za stanowiskami, a staramy się dostrzegać człowieka, jego problemy i troski. Cała nasza praca ma być służbą dla bliźnich. Wszystko, co czynimy, ma być świadectwem wewnętrznego życia z Chrystusem.