Centralne. Centrum dnia. Źródło i szczyt, jak uczy Sobór Watykański II. Bardzo dbamy o codzienne uczestnictwo w Eucharystii, szukamy tam siły, przynosimy cały nasz świat, ofiarując go Panu.  Eucharystia ma doniosłe miejsce. Jest to centrum każdego dnia naszego życia. Staramy się przygotować do mszy św. poprzez czytania przeznaczone na dany dzień. Dbamy o dostarczanie codziennego pokarmu dla naszego ducha.