Staramy się utrzymywać jak najlepsze stosunki z rodziną własną, która często jest pomocna w opiece. Ponadto staramy się sami zabezpieczyć opiekę ? niektórzy, świadomi swoich trudności, decydują się na Domy Opieki (tam również możemy prowadzić pracę apostolską). Często też zamieszkujemy dwójkami lub w pobliżu, co umożliwia częste odwiedziny i pomoc w razie choroby.