- w publikacjach i prasie

1)    Ks. Wojciech Piwowarczyk, Charakter. Jego istota, wyd. Antyk, 2010

2)    Ksiądz Wojciech Piwowarczyk, 1902-1992: materiały do biografii. Red. i oprac. Grażyna Karolewicz, wyd. Jedność 2002

3)    Ksiądz Wojciech Piwowarczyk 1902-1992. Materiały do biografii, red. G. Karolewicz  Wyd. Jedność, Kielce 2002, s. 246 - rec. Cz. Kustra, w ?Paedagogia Christiana? 2(12), 2003

4)    Grażyna Karolewicz, Ksiądz Wojciech Piwowarczyk jako wychowawca, w ?Summarium? 36, 2007, Wyd. TNKUL, 2008

5)    Grażyna Karolewicz, Pozostawiał ślady miłości... Ksiądz Wojciech Piwowarczyk 1902-1992, wyd. Jedność, 2009

6)    Katarzyna Dobrowolska, Dla wszystkich ojciec, ?Niedziela?, edycja kielecka 48/2005  

"Dla wszystkich ojciec"

7)    Ojciec duchowny kapłanów i wiernych, w dziale: Księża niezłomni, ?Nasz Dziennik? sobota-niedziela, 28-29 czerwca 2008, Nr 150 (3167)  

"Ojciec duchowny kapłanów i wiernych"

8)    ks. Jan Jagiełka (Kielce), ?Wyobraźnia miłosierdzia? na przykładzie wczasorekolekcji dla niepełnosprawnych zainicjowanych przez sługę Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w: Wyobraźnia miłosierdzia, Wyd. Unum, Kraków 2007, ss. 327 - 345

9)    Ks. Marek Chmielewski, audycja Duc in altum: Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk, Radio Maryja, 26.07.2012.

Audycja - plik mp3

 

- na stronach internetowych:

Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Parafii w Gołczy /dostęp 19.11.2012/

Wikipedii

(informacja w Wikipedii z mapką Polski i zaznaczoną miejscowością Kamienica, gdzie urodził się O. Wojciech)