Konferencja z dnia skupienia wspólnoty, którą wygłosił
ks. dr Adam Wilczyński