obrazek dłoń

Ona jest świecką osobą konsekrowaną… Co to znaczy w odniesieniu do realiów instytutu świeckiego? W odniesieniu do naszego instytutu?
Znaczy to, że dana osoba, pozostając w warunkach zwykłego codziennego życia, bez szczególnych znaków zewnętrznych, zdecydowała się na pełną i dozgonną przynależność do Pana Boga, wyrażającą się złożonymi Panu ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Realizując te śluby, formalnie przyjęte przez Kościół (o tej samej wartości co śluby zakonne), trwa jednak w swym zwyczajnym środowisku – w pracy zawodowej, relacjach rodzinnych i koleżeńskich, w dotychczasowym mieszkaniu, w swojej parafii, bez habitu. Kiedy myślimy o naszym instytucie, dodajemy: taka kobieta należy do nazywanej instytutem świeckim, zatwierdzonej przez Kościół wspólnoty utworzonej w latach II wojny światowej, gromadzącej osoby dyskretnie idących wspólną drogą. Zgodnie z duchowością tej wspólnoty, bez widocznych z zewnątrz deklaracji, nasza członkini stara się swoim codziennym życiem i rozmaitymi zaangażowaniami świadczyć o miłości Chrystusa Króla Wszechświata, który swoje panowanie wyraża służbą każdemu człowiekowi.