Konspekt katechezy kl. I ? III gimnazjum
 
Temat: Życie i działalność Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka
 
Cel ogólny: Zapoznanie się z postacią Sługi Bożego ks.Wojciecha Piwowarczyka i jego drogami do świętości.
Zachęcanie do naśladowania jego cnót.
 
Konspekt -  plik.pdf