Koferencja wygłoszona przez ks.dr Adama Wilczyńskiego podczas dnia skupienia wspólnoty 19.12.2020 

Dziedzictwo sługi bożego ks. Wojciecha Piwowarskiego

Foto o miłosci bliźniego

 

Okiem psychologa

Współcześnie słowo miłość jest nadużywane. Określa się nim to, co z prawdziwą miłością nie ma nic wspólnego, a co jest egoizmem, brakiem szacunku
i zawłaszczaniem drugiego człowieka. Często miłością nazywa się bezuczuciowy seks, aktywność czysto popędową, gdzie drugi człowiek jest narzędziem do zaspokajania własnych potrzeb, nierzadko perwersyjnych.

MISTYKA CODZIENNOŚCI 1-24 XII 2020

Przestrzenią rekolekcji będzie duchowość Karmelu, która
w wyjątkowy sposób daje odpowiedź jak być właśnie
“mistykiem codzienności”. Te adwentowe rozważania,
prosto z karmelitańskiej pustelni w Czernej,
są zachętą do tego, by to, co zwyczajne przeżywać nadzwyczajnie.

==> link do rekolekcji

Chrystus M. Tylko

Chrystus Król, nasz Pan i Oblubieniec przychodzi do nas w roku 2020, gdy wokół wiele zamieszania, niepewności, złości, słabości, chorób.
Jakie przesłanie przynosi nam w tych czasach nasz Oblubieniec? Do czego nas zaprasza?

List Przewodniczącej Generalnej Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla z okazji święta patronalnego.

 

Chrystus Król

Zapraszamy do włączenia się w nowennę przed świętem Chrystusa Króla Wszechświata. 

JPIIa

" Intelektualista wolny od profesorskich naleciałości, mający
głębokie uznanie dla prostej pobożności ludowej;

Znakomity filozof, choć nigdy nie pobierał szerokich nauk w tym zakresie; Mistyk, który przez niemal siedemdziesiąt lat był
pełnym energii sportowcem;"

Konferencja o św. Janie Pawle II, którą wygłosił 24 października podczas dnia skupienia ks. prof. Rafał Dudała.

Zachęcamy do włączenia się w akcię modlitewną: Różaniec do granic Nieba

fa1066089b73f4022e0c4de3cf1bcb32 XL

 NJS new

Zachęcamy do włączenia się do akcji "Nie jesteś sam".

Więcej szczegółów pod linkiem:

http://wolontariat.kielce.caritas.pl/akcja-nie-jestes-sam-trwa-potrzebni-nowi-wolontariusze/

czyste serce- To, co mam, choćby to były tylko „ułomki”, choćby to było bardzo niewiele, trzeba przynieść do Jezusa – On sprawi, że „mało” ubogaci mnie i ubogaci innych, bo to moje „mało” jest darem Boga.

- Tylko porządek prowadzi do Boga. Porządek wynika z przyjmowania tego, co mówi Bóg. Porządek to radość, pokój, piękno, świętość, harmonia… Porządek

mogą zobaczyć ci, którzy mają doświadczenie modlitwy.  Porządkowanie naszego życia będzie trwać do końca naszych dni.

Eucharystia

 „Kilka lat temu obchodziłem pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Doznaję dziś łaski, że dane mi jest ofiarować Kościołowi tę Encyklikę o Eucharystii w Wielki Czwartek przypadający w dwudziestym piątym roku mojej posługi Piotrowej. Czynię to z sercem pełnym wdzięczności.

Papiez Franciszek ubogi

Ojciec św. Franciszek napisał trzecią encyklikę, zatytułowaną „Fratelli tutti”. Tekst poświęcony jest braterstwu i przyjaźni społecznej. Dokument można pobrać tutaj.

Maryja

Powiedział abba Antoni: „Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem: «A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mówiący do mnie: «Pokora»”.

Pokora jest uznaniem prawdy o Bogu, świecie i w końcu nas samych. Pokusy diabelskie podobne są do sieci pułapek. Nie wymknie się im człowiek. Bramą do ich pokonania jest pokora, uznanie prawdy. To długi proces, przynoszący coraz większe wyzwolenie. Czasami wydaje się nam, że drepczemy w miejscu. Tym bardziej poznawajmy Boga i Jego miłość do nas, uciekajmy się z ufnością do Matki Bożej. [z myśli Szymona  Hiżyckiego OSB]

 

Ojciec sw FranciszekNajlepszymi lekarzami na świecie są promienie słoneczne, odpoczynek, ćwiczenia, dieta, przyjaciele. Zachowaj je we wszystkich etapach życia i ciesz się zdrowym życiem. Najlepszym prezentem, jaki możesz komuś podarować, jest twój czas; postaraj się, aby był podarowany rodzinie lub osobie potrzebującej. [Papież Franciszek]

Czy wiesz, czym żyje świecka osoba konsekrowana? Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia wystosowanego przez zaprzyjaźniony Instytut Świecki - Ochotniczki Księdza Bosko

spotkanie Lb ochotniczki maly

 

 akty przyjecia CHK

Jeśli nam upominanie nie wychodzi (przy zalożeniu, że staramy się upominać z miłością), popatrzmy na Jezusa, który również, upominając faryzeuszy, ponosił klęskę za klęską. Kto jednak miłuje, ten zawsze wygrywa; przegrywa zawsze ten, który nienawidzi i gardzi. Płacąc dług miłości, kochając tych, którzy nas nienawidzą (bo fakt pozostaje faktem: nie wszyscy odnoszą się do nas z entuzjazmem, dla wielu ludzi nasza obecność może jest ciężkim krzyżem) wstępujemy w ślady Chrystusa i bierzemy naszych trudnych braci czy siostry na ramiona. Droga miłości, nawet jeśli krzyżowa, wiedzie ostatecznie do życia i zmartwychwstania. [Fragment z Szymon Hiżycki OSB "Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych"] 

Jezus i serce

Jakie są wymiary miłości Jezusa w naszym życiu? Posłuchajmy homilii kardynała Konrada Krajewskiego - papieskiego jałmużnika - i zacznijmy kochać Jezusa na nowo. Posłuchaj

 

 

 

 

Maryja i JPII

Jak uczył św. Jan Paweł II życie konsekrowane ma być znakiem i przejawem świętości Kościoła. Łaska Boża nie zamyka i nie izoluje od świata, ale jest tym, co poszerza serce, otwiera na Boga i ludzi. Zycie konsekrowane ma na celu uświęcenie siebie i innych. Posłuchaj, co o Maryi - Pierwszej Konsekrowanej mówi ks. prof. Marek Chmielewski. Może zapała w Tobie serce, by służyć Panu Bogu poprzez konsekrację?

 

 

 

portrait of smiling teenage girl maly

Radość wewnętrzna jest najgroźniejszą bronią przeciwko szatanowi, który jest smutny "z urodzenia" [kard. Stefan Wyszyński].

Czy chcesz służyć Panu Bogu i apostołować radością Bożą, żyjąc na co dzień w świecie? Parę podpowiedzi znajdziesz tutaj

eucharystia

Gdy mówimy Eucharystia, to najczęściej mamy na myśli: ucztę, ofiarę. W „Katechizmie Kościoła katolickiego” Eucharystia jest dziękczynieniem i uwielbieniem. Eucharystia cała jest dziękczynieniem, jest skierowana do Boga Ojca. Eucharystię sprawuje Chrystus i cały Kościół. To nie jest wspomnienie, ale realna obecność, aktualność. Każdy celebruje liturgię, każdy ochrzczony. Przedmiotem naszego dziękczynienia i uwielbienia jest nasze życie – jest to wewnętrzna postawa, to nie jest nasz czyn, to jest dzieło Chrystusa, to On składa dziękczynienie Ojcu [fragm. z naszego biuletynu z wykładu ks. dr hab. Daniela Brzezińskiego, UMK w Toruniu - Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, 21.09.2019, Poznań]kobieta z krzyzem maly

Bóg ma jakiś plan w związku z twoją modlitwą. Właśnie tak warto rozpoczynać czas spędzony z Panem. Od uświadomienia sobie, że inicjatywa leży po Jego stronie. Gdy przychodzi roztargnienie, wystarczy powócić do swego serca. Roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani. Pokorne uświadomienie sobie tego przed Bogiem powinno obudzić naszą jeszcze większą miłość do Niego, okazaną przez zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, by On je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka: chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć [Katechizm Kościoła Katolickiego].

kwiat zolty

Człowiek nie może być zwrócony ku samemu sobie. Równowagę i życie zapewnia mu dokładnie odwrotny kierunek. Kiedy jesteśmy w ciemności i już nie jesteśmy w stanie dostrzec Boga, ani nawet Jego ideału, trzeba zdobyć się na nieco odwagi i cierpliwie trwać, zwracając się ku Niemu. Tunele wiary są drogami na skróty do Boga; rozproszenie się w tym czasie oznacza utratę wielkich łask... Tylu świętych tego doświadczyło. Jeśli jesteśmy wierni i stale cierpliwie zwracamy duszę ku Bożemu światłu, stajemy się pełni światła, tak jak  kwiaty, które stają się podobne do słońca. [kard. Robert Sarah]

Ojciec sw Franciszek w oknie

Pan Bóg zachęca nas, abyśmy przyjęli jego spojrzenie, które koncentruje się na dobrej pszenicy, które potrafi ją strzec także pośród chwastów. Nie jest dobrym współpracownikiem Boga ten, kto wyrusza na poszukiwanie ograniczeń i wad innych, ale raczej ten kto potrafi rozpoznać dobro, które rośnie po cichu na polu Kościoła i historii, pielęgnując je aż po dojrzewanie. A wtedy to Bóg, i tylko On, będzie nagradzał dobrych a karał złych [z rozważania Ojca św. Franciszka z 19.07.2020]

Ojciec św. Franciszek

?W homilii, komentując fragment Ewangelii (J 5, 1-16), mówiący o uzdrowieniu paralityka w sadzawce Betesda Ojciec Święty podkreślił niebezpieczeństwo grzechu acedii.[?] Ojciec Święty zauważył, że ów chory człowiek był nie tylko chory na ciele, ale także na duszy, był chory na pesymizm, smutek, acedię.

Jezus i serce

Mądrość jest o wiele bardziej sprawą serca niż rozumu. Polega na otwarciu się na Prawdę w jej pełni, nie tylko w jej intelektualnym wymiarze, ale w otwartości na tajemnicę życia. Mądrość polega na skupieniu się w słuchaniu sercem jedynego Mądrego ? Boga. Uczmy się tej mądrości życia w naszym codziennym życiu, pamiętając, że Jezus powiedział: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11,28?30).
 

zaraza maly

Zarazy, choroby nie znikają, zmieniają się czasy, sytuacje, ludzie, ale wyzwania związane z chorobami pozostają. Jak patrzeć na COVID-19 czy inne trudne sytuacje, które są/będą naszym udzialem? Posłuchaj, co na ten temat mówi ks. Jerzy Mikuła SDB

Jedno serce maly

Jeśli chcesz poznać i oddać się Maryi, aby Ona wprowadziła Cię w zjednoczenie z Jezusem w Twoim życiu, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Marcina Modrzyńskiego. Mamy 4 możliwości, by skorzystać z rekolekcji

- strona www.jednoserce.org
- kanał yt "Miłujcie się!"
- profile fb "Jedno Serce" oraz "Miłujcie się!"
- aplikacje na systemy "Android" i "iOS"

violet flowers of chionodoxa luciliae glory maly

Do ubogich należy królestwo niebieskie, czytamy w psalmach. Ubodzy to przyjaciele i słudzy Jachwe. Postawy ubóstwa nie sposób zrozumieć bez wiary. Ubóstwo to nie tylko niedostatek materialny, ale to postawa duchowa, w której całkowicie zawierzamy się Bogu, to postawa cichości, pokory, znoszenia cierpienia, wolności wobec dóbr doczesnych, dzielenie się z innymi swoim dobrem wewnętrznym. Szerzej o ubóstwie możemy posłuchać w audycji ks. prof. Marka Chmielewskiego tutaj.

Jesus heart prawa

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.? [?]

?Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy ?Polskę stanowią? w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.?

Całość: https://ekai.pl/dokumenty/akt-zawierzenia-polski-najswietszemu-sercu-pana-jezusa-i-matce-bozej-krolowej-polski/

woman praying with a rosary maly

?Ubóstwo, którym żyjesz, ubóstwo, które wybrałeś, nie zwalnia cię z ofiarności. To nie jest tak, że ofiarą Maryi i Józefa jest ubóstwo. To jest tak, że żyjąc ubogo z wyboru, są dalej ludźmi ofiarnymi, potrafią dalej dawać, ze środka swojego ubóstwa. Są jak uboga wdowa z ewangelii, która wrzuca jeden grosz, ale wrzuca go. To jest postawa ubóstwa. Ubóstwo nie sprowadza się do tego, ile kto ma, ale ile jestem w stanie dać. Ubóstwo jest na usługach miłości.?

?Wasza świętość nie jest waszą prywatną sprawą. Wasz radykalizm ewangeliczny, wasze życie radami ewangelicznymi, nie jest waszą prywatną sprawą. Dobrze to pokazuje słowo, które opisuje Symeona ? on był sprawiedliwy. Sprawiedliwość przed Bogiem musi być otwierająca. Ludzie muszą widzieć przed Bogiem, że wy nosicie ich nadzieje. Wy stajecie przed Bogiem w imieniu tych ludzi, z ich nadziejami na zbawiciela. To jest obraz, który dostajecie w tej ewangelii.?

?Nasza słabość stała się publiczna. Raz po raz ktoś mówi, że straciliśmy swoją wiarygodność. To nas nie zwalnia z proroctwa. Trzeba mieć w sobie tyle pokory i pokornego męstwa, by głosić proroctwo, by ogłaszać słowo Boga, by odwracać ludzką uwagę od siebie i kierować ją na Niego. Anna opowiadała o Nim wszystkim, którzy wyczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Wskazywanie na Jezusa. Opowiadanie o Nim przywraca wiarygodność także nam, jako Kościołowi?

[abp Grzegorz Ryś, fragmenty homilii z 1.02.2020,

za https://www.niedziela.pl/artykul/49086/Abp-Rys-do-konsekrowanych-rady]

acedia obraz

Przygotowywałam się do prowadzenia spotkania studyjnego, a tu zakaz spotykania się, bo koronawirus. To może znak, abym podzieliła się ze wszystkimi.

Przeżywamy czas wyjątkowy. Siedzenie w domu i praca zdalna to nowe wyzwanie. Mówią: nie wychodź, bo masz słabą odporność. A też usłyszałam, że nasza odporność zależy od stanu ducha. Jeżeli ulegniemy panice, damy się ponieść strachowi, to znacząco obniży się nasza odporność.

Duch sw

Duch św. jest pierwszym darem Zmartwychwstałego. Jezus oznajmił Apostołom: ?Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy? (J 16, 12-13). Te słowa mówią o działaniu Ducha Świętego w Kościele. Wzywajmy więc Ducha Świętego:  Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.

Chrystus blogoslawi obraz Milano

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół. Wyzwól mój umysł od niekończącego brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydła, bym w lot przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego uczucia, że czasem mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jedno ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia o tym (św. Tomasz z Akwinu)

JP II stulecie urodzin malyWatykan, 4 maja 2020 r.

Na stulecie urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II
18 maja 2020 r.

18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim mieście Wadowice.

Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa ? Prusy, Rosja i Austria ? podzieliły między siebie i okupowały przez ponad sto lat, po pierwszej wojnie światowej odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie budzące wielkie nadzieje, ale domagające się także wielkich wysiłków, ponieważ organizujące się na nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obydwu mocarstw ? Niemiec i Rosji. W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim nadziei, wzrastał młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą matkę, brata, a na koniec także ojca, któremu zawdzięczał swoją głęboką i gorącą pobożność. Młodego Karola pociągały szczególnie literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa przedmioty.

jesus christ statue P2MKWZ9 maly

Z wiernością wiąże się przyjęcie wyboru, jakiego dokonał Bóg. On wybrał nas dla siebie. Św. Paweł napisał do Efezjan:

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie (Ef 1, 4-5).

Z powołaniem wiąże się przynależność. Człowiek zawsze do kogoś przynależy: małżonkowie do siebie, dzieci do rodziców, obywatel do państwa, wierzący i ochrzczeni do Kościoła, kapłan do diecezji, osoba konsekrowana do wspólnoty lub do diecezji itd. Jest to jednak przynależność wtórna.

madrosc

Mądrość rozumiana jest często jako wiedza, spryt,  radzenie sobie w życiu, odnoszenie sukcesów. Mądry ? myślimy - to ten, który sprawnie zarządza innymi. Ale ilu takich ?mądrych? jest nieporadnych w życiu osobistym? Niby samowystarczalni, a jednak żebracy serdeczności i czułości. Dużo wiemy, ale często mądrzy nie jesteśmy. Kto więc jest prawdziwie człowiekiem mądrym? Jak budować w sobie mądrość? Posłuchajmy, co na temat mądrości mówi ks. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego. I stawajmy się dzień po dniu bogatsi w łasce mądrości. 

Kard Wyszynski maly

Z zachowanych zwierzeń, z autobiograficznych zapisków wyłania się portret człowieka o niezwykłej wrażliwości na sprawy Boże, ludzkie i narodowe - o kim mowa? O Prymasie Tysiąclecia ks. kardynale Stefanie Wyszyńskim. Z Jego drogami życia przedstawionymi w formule  "Czytanek majowych? możemy zapoznać się lub pobrać tutaj

mandylion Chr malySztukę ikonową, wyobrażenia Chrystusa, Matki Bożej, Świętego Mikołaja oraz przedstawienia świąteczne możemy obejrzeć na ekspozycji Boże obrazy. Sztuka ikonowa. Tematyka wirtualnej wystawy wpisuje się jeszcze w czas świąteczny. Zachęcamy do skorzystania z prezentacji.

czyste serce

Posłuchaj, co o profesji rad ewangelicznych mówi  ks. prof. Marek Chmielewski w audycji Duc in altum.

- Czym jet profesja rad ewangelicznych, jak się dokonuje, do czego zobowiązuje - część I wypowiedź 1 

-  Treści rad ewangelicznych - część II wypowiedź 2.

Rozaniec1

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, ?zmusiły? nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.

Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.

Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r.
Święto św. Marka Ewangelisty 

szemranie

Co to jest szemranie? W języku polskim mamy sporo określeń na tę postawę: biadolenie, fukanie, gderanie, jęczenie, marudzenie, mruczenie, narzekanie, niezadowolenie, psioczenie, sarkanie, utyskiwanie, wygadywanie, zrzędzenie. Zdarza się nie tylko we wspólnotach, ale w rodzinie, w pracy, w grupach towarzyskich. Warto więc poznać temat szerzej.

Dlaczego szemrzemy? Przyczyn możemy wyliczyć kilka. Po pierwsze ponieważ coś jest dla nas za trudne bądź w naszej ocenie niesprawiedliwe; po drugie kiedy się czegoś lub kogoś boimy, to, aby odreagować, wówczas upuścimy odrobinkę jadu w korytarzu bądź przy kawie do czyjegoś chętnego ucha; po trzecie kiedy coś jest niezrozumiałe, wówczas i to może powodować ów odruch obronny, jakim jest narzekanie. Zwróćmy uwagę, że szemranie tworzy pozór wspólnoty ? nikt przecież nie narzeka przed lustrem, ale zawsze wobec kogoś. Mówimy jednak, że jest to wspólnota pozorowana ? nie zależy jej bowiem na dobru wspólnym, ani żadnej odpowiedzialności taki krąg paplających narzekaczy wziąć na siebie nie chce. "Reguła" zresztą pokazuje nam szemranie przede wszystkim jako chorobę życia wspólnotowego... [Fragment artykułu "Zabójcze szemranie" Szymona Hiżyckiego OSB]

Matejko Chrzest Polski malyJan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa

Z przyjęciem przez Mieszka I chrześcijaństwa wiązało się dla niego niemałe osobiste ryzyko. Jak podkreśla amerykański historyk Philip Earl Steele, społeczeństwo ówczesnych Polan było całkowicie pogańskie. Książę musiał zatem liczyć się z ogromną niechętną mu lub wręcz wrogą reakcją. Podobnie zresztą było w przypadku innych europejskich władców tamtego czasu, którzy opowiedzieli się za chrześcijaństwem: władca duński Harald Klak został wygnany, a książę obodrzycki Gotszalk zamordowany. Przyjęcie chrześcijaństwa było także nieopłacalne ekonomicznie. Najbardziej dochodowym towarem w Europie byli wtedy niewolnicy, a Mieszko I jako chrześcijański władca musiał zrezygnować z tego sposobu zasilania skarbnicy państwowej.

Jezus droga swiatla

Każdy z nas dysponuje zbiorem taśm z nagraniami cudzych sądów i poglądów na temat Boga. By wymazać nagrania utrwalone na swoich wewnętrznych taśmach, musimy podjąć ryzyko spotkania bezpośredniego z prawdziwym Bogiem. Czas świąteczny może nam w tym pomóc.

Na spotkanie z Bogiem możemy przyjść tacy, jacy jesteśmy; nie ma potrzeby pokazywania się z najlepszej strony lub pomniejszania swojej wartości.

Życzymy, by czas Świąt Wielkiej Nocy 2020 r. pozwolił nam na poznanie prawdziwego  oblicza Boga, pełnego miłości i miłosierdzia.  

Wielkanoc w domu maly

Pomoc na czas domowego Wielkiego Tygodnia. Skorzystaj, gdy spędzasz Święta w domu.

Pliki można samodzielnie pobrać stąd: https://www.przewodnik-katolicki.pl/NEWS/2019/Wielkanoc-w-domu, w wersji na urządzenia mobilne albo  do wydruku.

JP II i krzyz

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami

[modlitwa ułożona przez kard. Stanisława Dziwisza]

ChK Wambierzyce

Chryste, Ty jako Król, którego królestwo nie jest z tego świata, pozwoliłeś się ukoronować cierniem, abyśmy umieli nadać wartość cierpieniu. Umarłeś, dając świadectwo prawdzie, abyśmy mogli odważnie szukać prawdy. Wyrównałeś Ojcu dług sprawiedliwości, abyśmy usiłowali żyć sprawiedliwie. Swoim świętym życiem pokazałeś nam, jakimi metodami należy wprowadzać pokój. Zaszczepiłeś na ziemi Królestwo Prawdy i Życia: Świętości, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. I pragniesz, aby to Twoje Królestwo rosło w każdym z nas, byśmy po naszej ziemskiej wędrówce mogli spotkać się z Tobą twarzą w twarz w Twojej chwale.

 

rekolekcje ks. Wons maly

Zachęcamy, by skorzystać. Kliknij na obrazek, by przejść do rekolekcji prowadzonych przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS.

 

akty przyjecia CHK
?Wiem, że pojawiają się różne głosy, fałszywe informacje, a nawet przerażające proroctwa. Proszę i apeluję! Nie powielajmy ich. Nie bójmy się. Jesteśmy w rękach Boga. On nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby czy cierpienia. Pan nie przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest karą zesłaną na nas przez Pana Boga. On jest Miłością, także tą, która w takich właśnie chwilach rodzi w nas sąsiedzką pomoc, solidarność, ale też odpowiedzialność i wzajemną modlitwę za siebie? 

Więcej: https://ekai.pl/prymas-polski-o-koronawirusie-pandemia-nie-jest-boza-kara/

Komunia maly
Jesteśmy zachęcani przez księży biskupów do pozostawania w domach i na mocy dyspensy możemy w pokoju serca korzystać z transmisji mszy świętych. 
Media informują przede wszystkim o mszach niedzielnych proponowanych przez radio i telewizje, warto jednak wiedzieć, że msze święte transmitowane są codziennie online,
np. z domowej kaplicy bpa Grzegorza Rysia: 
Na stronie https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/ codziennie można znaleźć wykaz kilkudziesięciu mszy świętych transmitowanych na żywo, w czasie rzeczywistym, po polsku, z różnych kościołów, prawie bez przerwy. Korzystajmy! 
 

Najsw Sakrament3

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami...

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!