konfesjonał Ojca w. Piwowarczyka7       ozdobnik czerwony

       Pretekstów do zorganizowania wakacji było wiele. Przede wszystkim potrzeba wspólnotowego kontaktu – wszak jesteśmy połączone jedną duchowością i jednym charyzmatem, lecz rozrzucone po Polsce, a i pandemia nam ostatnio w ponadregionalnych kontaktach bezpośrednich nie pomagała.

Zdecydowałyśmy więc - przez 8 wakacyjnych dni będziemy wspólnie poznawać ziemię świętokrzyską oraz szczególnie - miejsca związane z biografią ks. Wojciecha Piwowarczyka, sługi Bożego, naszego Założyciela.

Siostrzane kontakty w ciągu tych dni umacniały się, codziennie niemal dotykałyśmy miejsc Jego służby oraz dzieł zapoczątkowanych i realizowanych przez naszego Ojca Założyciela. Spontanicznie rodziła się potrzeba odmawiania modlitwy: Boże, Ojcze nieskończenie dobry, wielbimy Cię za wszelkie dobro, jakie nam ukazałeś w słowach i czynach kapłańskiego życia Twojego Sługi, księdza Wojciecha Piwowarczyka….

Obecny rok 2022 jest dla naszej wspólnoty szczególnie ważny ze względu na przypadające tegoroczne rocznice:

- 120 rocznica narodzin Ojca – ks. Wojciecha Piwowarczyka
    (ur. 18 stycznia 1902 w Kamienicy k. Miechowa);
- 80 lat od momentu zrodzenia się idei naszego instytutu;
- 30-lecie śmierci Ojca Wojciecha
   (zm. 27 lipca 1992 w Kielcach).

Sylwetka Ojca 
Historia wspólnoty 

Zdjęcie zrobione w Piekoszowie przedstawia konfesjonał Ojca Wojciecha 

Matka Częstochowska

Św Jan Paweł II: „Przedziwną tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium liturgia oddaje przede wszystkim czytając zapis Ewangelii Janowej o godach w Kanie Galilejskiej. Zapis ten mówi o obecności Matki Jezusa: „Była tam Matka Jezusa” (J 2,1), i o zaproszeniu samego Jezusa oraz Jego uczniów. Rzecz bowiem dzieje się u początku nauczania Syna Maryi, u początku Jego publicznej działalności w Galilei.”

Nowennę do Matki Bożej Częstochowskiej można odmawiać prywatnie lub zbiorowo w świątyniach czy kaplicach.Uroczyście powinno się odprawiać przed świętami Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia. Dobrze byłoby też w ciągu całego roku pamiętać o tej modlitwie praktykować ją zwłaszcza w święta Maryjne czy też narodowe oraz w soboty Królowej Polski.

==> Nowenna <==

bs13dsznmebxcm1gekosv2vhqyjbmbgn.jpg

„Rozeznanie wspólnotowe” jest poszukiwaniem woli Bożej podejmowanym przez grupę. Wszyscy jej członkowie uczestniczą w refleksji zmierzającej do odkrycia znaków wskazujących kierunek, w którym działa Duch Święty.

20211106 152908

 

I. Rozeznanie jest poszukiwaniem dróg rozwoju Królestwa Bożego

Ojciec święty Franciszek ciągle zachęca nas podejmowanie rozeznawania. „Epoka, w której żyjemy domaga się od nas rozwinięcia dogłębnej zdolności rozeznawania… Rozeznawać między wszystkimi głosami, który z nich jest głosem Pana, który jest Jego głosem prowadzącym nas do Zmartwychwstania, do Życia; to głos, który ratuje nas przed wpadnięciem w «kulturę śmierci». Potrzebujemy «czytać od środka» to, o co Pan nas prosi, aby żyć w miłości i być kontynuatorami tej Jego misji miłości. Módlmy się wspólnie, aby cały Kościół rozpoznał pilną konieczność formacji do rozeznawania duchowego, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i wspólnotowej”.

20220423 160954

23 kwietnia przeżywałyśmy comiesięczny dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. dr Adam Wilczyński. Z racji wypadających tego dnia imienin naszego założyciela sługi bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, spotkanie zakończyłyśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, odmówioną przy grobie naszego Ojca, wypraszając potrzebne łaski dla chorych, oraz prosząc o nowe powołania do naszej wspólnoty.

Konferencja: "Powołani do rozwoju", ks. dr Adam Wilczyński

 

 

83177

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Ch zmartwychwstaly lic CC 1

Obyśmy w każdym czasie trwali przy Chrystusie, umacniając się Bożą Miłością i nadzieją wynikającą ze zmartwychwstania Jezusa.

Nieśmy w świat przesłanie pokoju, znak zwycięstwa naszego Króla.

           Obraz Chrystus w koronie

        Nieodłącznym atrybutem króla jest korona – drogocenny, piękny przedmiot i zarazem jeden z najmocniej oddziałujących symboli społecznych. Nawet dziś, w ponowoczesnym świecie, kojarzy się z bogactwem, prestiżem, wybraniem, władzą, ze szlachetnością czy nawet świętością. Ogromne znaczenie ma także gest jej uroczystego nałożenia, czyli koronacja, a także dobrowolnego lub przymusowego jej oddania. Wiedzieli o tym cesarze i królowie wszystkich czasów: Juliusz Cezar, św. Helena, Napoleon Bonaparte, Hajle Sellasje i Akihito. Ten ostatni, 125. cesarz Japonii, uroczystej abdykacji poddał się całkiem niedawno, bo 30 kwietnia 2019 roku, w swym pałacu w Tokio. Historia państw i narodów często zaczyna się i kończy w symboliczny sposób od nałożenia lub ściągnięcia korony. Wiemy o tym dobrze, pamiętając o geście Ottona III, nakładającego cesarski diadem księciu Mieszkowi I, oraz o grabieży regaliów z wawelskiego skarbca dokonanej przez Prusaków na początku III rozbioru Rzeczypospolitej.


wybaczanie

Miejsce rekolekcji: Dom Diecezjalny Tabor w Rzeszowie
Prowadzący o. Józef Augustyn SJ

Dzień I

Dzień II

Dzień III

38 1068x712

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte.

 Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.
My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju.

Tożsamość

Konferencja wygłoszona na dniu skupienia Wspólnoty 19.03.2022r.

Ks. prof. Rafał Dudała "Tożsamość katolicka"

Józef

           Tobie zawierzamy samych siebie i całą naszą Wspólnotę – Instytut Świecki Chrystusa Króla. Jak kiedyś sprawowałeś pieczę nad Jezusem Chrystusem w ukrytym okresie Jego życia, tak teraz opiekuj się nami, które staramy się budować naszą tożsamość, czerpiąc szczególnie z tego ukrytego etapu Jego życia.

Prosimy,

• bądź naszym mistrzem i przewodnikiem na drodze powołania do świętości, jaką jest życie konsekrowane w świecie;

• bądź naszym wzorem modlitwy wewnętrznej, adoracji i ustawicznego przebywania w obecności Wcielonego Boga, Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata;

• bądź naszym nauczycielem w pracy apostolskiej, by była zaczynem obecności królestwa Bożego.

(fragment modlitwy zawierzenia w Rzeszowie, w Roku św. Józefa 13 listopada 2021 r.)

Panie, Jezu Chryste, Synu Boży,
zmiłuj się nad nami grzesznymi!

Panie Jezu, narodzony pod bombami Kijowa,
zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, który umarłeś w ramionach swojej matki
w bunkrze w Charkowie, zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, posłany na front jako dwudziestolatek,
zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, który w cieniu Twojego krzyża
widzisz stale uzbrojone ręce, zmiłuj się nad nami!

Przebacz nam, Panie,
jeśli, nie zadowalając się gwoździami, którymi przebiliśmy Twoją rękę,
nadal poimy się krwią umarłych, rozszarpanych orężem.

Przebacz nam, Panie,
że te ręce, które stworzyłeś, aby nas strzegły,
stały się narzędziami śmierci.

Przebacz nam, Panie,
że nadal zabijamy naszego brata, że nadal, jak Kain,
usuwamy kamienie z naszego pola, aby zabić Abla.

Przebacz nam, Panie,
że nadal usprawiedliwiamy okrucieństwo naszym zmęczeniem
i jeśli naszym cierpieniem usprawiedliwiamy okrucieństwo naszych czynów.

Przebacz nam, wojnę, Panie.
Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, błagamy Cię!
Powstrzymaj rękę Kaina!

Oświeć nasze sumienia,
niech się nie dzieje nasza wola,
nie pozostawiaj nas naszemu działaniu!

Powstrzymaj nas, Panie, powstrzymaj nas!
A kiedy już powstrzymasz rękę Kaina, zajmij się także nim.
Jest naszym bratem.

O Panie, powstrzymaj przemoc!
Powstrzymaj nas, Panie!
Amen."

 

Modlitwa napisana przez jednego z włoskich biskupów, odmówiona 16 marca przez Ojca św. Franciszka

net 22310387                                                                                                                                                                                                                            PAP/Darek Delmanowicz

Mężna kobieta. Mężne kobiety, które przez kilka dób niosą swoje małe dzieci w stronę miejsca, gdzie jest pokój. Mężne kobiety wykonujące służbę w armii. Mężne kobiety, które modlą się za swoich mężów broniących ojczyzny.                     

"Panie, pomóż mi jeszcze bardziej szanować postawę kobiet".

Cała droga krzyżowa ks. Grzegorza Sprysaka CSMA

 

108454 r2 940

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Eucharystia

Świadectwo świętego Jana Pawła II

„Kilka lat temu obchodziłem pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Doznaję dziś łaski, że dane mi jest ofiarować Kościołowi tę Encyklikę o Eucharystii w Wielki Czwartek przypadający w dwudziestym piątym roku mojej posługi Piotrowej. Czynię to z sercem pełnym wdzięczności. Od ponad pół wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją pierwszą Mszę św. w krypcie św. Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby «skupiają się», a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą «teraźniejszość». Każdego dnia dane mi było z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wędrowca, który kiedyś stanął obok dwóch uczniów z Emaus, ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce na nadzieję (por. Łk 24, 13-35).

ofiarowanie1

"Pan Bóg nie powołuje nas do bycia solistami, ale do bycia częścią chóru, który czasem fałszuje, ale zawsze musi się starać śpiewać razem".

Franciszek

Homilia Ojca Świętego Franciszka na święto Ofiarowania Pańskiego

HandReach021007 2

Watykan, 25 stycznia 2022 r.

Najdrożsi i Najdroższe, z okazji XXVI Dnia Życia Konsekrowanego, w Rzymie będziemy mieli radość uczestniczyć w celebracji Eucharystycznej pod przewodnictwem papieża Franciszka w Bazylice św. Piotra. Jesteśmy pewni, że także w poszczególnych wspólnotach i w różnych diecezjach świata dzień 2 lutego będzie okazją do spotkania naznaczonego wiernością Bogu, która przejawia się w radosnym trwaniu tak wielu mężczyzn i kobiet, osób konsekrowanych w instytutach zakonnych, monastycznych i kontemplacyjnych,
w instytutach świeckich i nowych instytutach, członkiń ordo virginum, pustelników, członków stowarzyszeń życia apostolskiego różnych epok.

Papież Franciszek

Ojciec święty Franciszek o rozeznaniu
Fragment adhortacji „Gaudete et exsultate”

166. Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła? Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić. Jeśli z ufnością prosimy o niego Ducha Świętego, a jednocześnie staramy się pielęgnować go poprzez modlitwę, refleksję, czytanie i dobrą radę, z pewnością możemy wzrastać w tej zdolności duchowej.

Judyta

                   Księga Judyty powstała prawdopodobnie w okresie machabejskim. Opisane w niej dzieje zamiaru podboju całego świata przez króla Nabuchodonozora nie są ściśle zgodne z realiami historycznym i geograficznym, gdyż najważniejsze w tej księdze jest przesłanie o charakterze teologicznym i etycznym, aby umocnić wiarę ludu i ufność Jedynemu Bogu.
Najwaleczniejszy z dowódców Holofernes po licznych zwycięstwach i podobjach przybył do kraju Judejczyków, pod górską twierdzę Betulia. Aby zdobyć miasto, wojsko Holofernesa zajęło okoliczne źródła, aby mieszkańcy nie mogli czerpać wody. Wobec niebezpieczeństwa śmierci starsi ludu zapewnili przerażonych Izraelitów, że Bóg w ciągu pięciu dni udzieli im stosownej pomocy, następującymi słowami: „Bądźcie mężni, bracia! Przetrwamy jeszcze pięć dni. W tych dniach Pan i Bóg nasz okaże nam miłosierdzie swoje. On bowiem nie opuści nas do końca” (Jdt 7, 30). Jeśli interwencji Bożej nie byłoby, wówczas miasto zostanie wydane Asyryjczykom.

Chrystus Król

 

Królu, cóż jest Twoim Królestwem?
Czyż pałac ozdobny, czyż to, co widoczne
Dla oka, co cieszy nasze jestestwo?
Nie, a więc to, co zaoczne.
Czego nie widać w tym ludzkim życiu,
Jest małe i skromne, nie rzuca się w oczy,
Dokonuje się ono w ukryciu
I w parze z łaską Twą kroczy.
Nie unosi się pychą, nie szuka poklasku,
Lecz się opiera na tym, co prawdziwe,
A jedynym jego blaskiem
Jest miłość, miłość sędziwa.
Co już od wieków dusze zapala
Ognia gorącym płomieniem
I serce ludzkie z Twoim zespala,
I obejmuje nas Twoim ramieniem.
Królu, tak bardzo nas ukochałeś
I wielką łaską obdarzyłeś,
Że zaślubić nas Sobie zechciałeś
I w Przenajświętszym Swym Sercu ukryłeś.
O, Ukochany dusz wybranych,
Przez wszystkie wieki bądź uwielbiony!
Za tyle łask na nas zesłanych,
Oblubieńcze Królewski, bądź pochwalony!

                                                           A.S.

Z naszego biuletynu nr.61

Kongres

W dniach 4-7 listopada 2021 roku  w Warszawie będzie miał miejsce OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA nt. 
W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!” - realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego".

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce po II  wojnie światowej (poprzednie wydarzenia tego typu, w których część z nas uczestniczyła, była niższej rangi religijnej).

Na zakończenie Kongresu, w niedzielę 7.11.2021r., odbędzie się Orszak Jezusa Chrystusa Króla. Będzie to publiczne wyznanie 
i przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa Króla w Kościele, Narodzie
i Państwie Polskim.

Delegatem Komisji Episkopatu Polski na kongres 
jest bp dr Stanisław Jamrozek.
 Program wydarzenia

Tekst zaczerpniety ze strony KKIŚ

Róża 1

Piękno kobiecej duszy w ujęciu św Edyty Stein wykład

 

Posłuszenstwo wiary

Konferencja Ks Biskupa Piotra Turzyńskiego wygłoszona podczas Dnia Skupienia Wspólnoty

 

P1010382

Ciekawe fragmenty z publikacji o. Wilfrida Stinissena OCD, “Książeczka o dobrym czasie”, W Drodze.

Człowiek sam decyduje o tym, czy przeszłość będzie ciężarem, który pociąga za sobą i sprawi, że jego postępowanie będzie stereotypowe i niejako wymuszone; czy tez przeszłość będzie Jego kapitałem. To co zdarzyło się w naszym wcześniejszym życiu, nie jest zrobione z granitu. Jest to raczej ciasto, które możemy urabiać i wciąż nadawać mu nową formę. To niezwykle ciekawa praca – pozwalać, aby to, co zdawało się być odarte z wszelkiego sensu, zyskało sens. (23)

czytaj więcej

MB kapliczka

 

               Przystanęła obok drogi i zatrzymała się. Zastygła swoją obecnością i trwa tak od wielu lat… w kapliczce pomalowanej na żółto. Matka Boska Częstochowska z Dzieciątkiem na ręku. Na rozstaju dróg. Blisko swoich dzieci, które powierzył Jej Syn na Krzyżu! Chociaż ma swój tron w częstochowskim sanktuarium, to sercem jest tam, gdzie są ludzie. Jej dzieci! Dlatego nie dziwi tyle przepięknych kapliczek rozsianych po całej Polsce. Nie dziwią majówki śpiewane na jej cześć przy polnych, wiejskich, miejskich, osiedlowych kapliczkach. I całoroczne godzinki ku Niepokalanemu Sercu Maryi. Bo Maryja jest z nami przez swą miłość do nas! Przez tyle lat i od wielu wieków.

Oblubienica Ducha św.

Nauki rekolekcyjne o Duchu Świętym wygłoszone dla Wspólnoty przez ks. dr Adama Wilczyńskiego 

kłosy

Bóg, Który najczęściej Widzi inaczej niż my -  zaprasza nas do wejścia w Tajemnicę ukrytego życia pozostając w świecie, ale zjednoczone z Nim w tym konkretnym Instytucie. 

DUCHOWOŚĆ POWOŁAŃ EKLEZJALNYCH – ŚWIECCY

 

las

Osoby świeckie konsekrowane, jakkolwiek w pełni zachowują dar konsekracji, to nie narusza ona ich świeckości i nie zmieniają oni stanu świeckiego , podobnie jak ma to miejsce w przypadku sakramentu chrztu i bierzmowania. Członkowie instytutów świeckich, jak wyjaśnił to bł. Paweł VI, skupiają w sobie dwa nurty życia chrześcijańskiego: pozostają świeckimi i zajmują się sprawami powierzonymi laikatowi oraz jednocześnie są osobami konsekrowanymi.

Serce Jezusa2

Serce Jezusa źródłem łask

Wielkim promotorem kultu Serca Pana Jezusa był jezuicki kapłan, św. Klaudiusz La Colombière. Z jego kierownictwa duchowego korzystała św. Małgorzata Maria Alacoque, powierniczka Serca Jezusowego. Z objawień w Paray-le-Monial, które były jej udziałem, przebija troska, by w szerzeniu tego kultu brali udział jezuici, i w ostatnich stuleciach papieże zlecali tę zaszczytną misję właśnie im. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do ojca generała P.H. Kolvenbacha SJ napisał: „Gorąco pragnę, byście z wytrwałością szerzyli prawdziwy kult Serca Jezusa i byście zawsze byli gotowi nieść skuteczną pomoc moim Braciom w Biskupstwie, by wszędzie rozwijać ten kult, troszcząc się o znalezienie najodpowiedniejszych środków do przedstawiania i praktykowania go, aby człowiek współczesny, ze swoją mentalnością i wrażliwością, odkrył w nim pełną odpowiedź na swoje pytania i oczekiwania” (5 X 1986).

Bobola

Upominam was bracia, aby nie było między wami rozłamów...

1/ Ludzie mają świadomość, że niezgoda w małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie obraca się przeciwko nim samym, dlatego dążą do zgody. Przecież się mówi: w jedności siła. Jednak pomimo iż ludzie wiedzą, że jedność jest dobrem, to nie potrafią w wielu przypadkach jej zachować. A liczne spory, waśnie, kłótnie i nieporozumienia, o których się mówi i słyszy, to potwierdzają. Dlatego jest tyle cierpienia z powodu braku jedności w dzisiejszych czasach. Coraz więcej ludzi jest smutnych, załamanych, wpadających w depresje i nerwice. A zdarza się nawet, że brak jedności prowadzi do tragedii i to takich, że aż trudno sobie wyobrazić. Bo skoro syna zabija matkę… matka zabija swe dziecko… ojciec katuje swoje dzieci, to co o tym myśleć? Psychologowie i psychiatrzy mają tak wielu pacjentów, że na wizytę w ich gabinetach czekać trzeba długie miesiące.

Maryja2 510x637

Z nauczania sługi bożego ojca Wojciecha Piwowarczyka

Mówią taką przypowiastkę o wieśniaku, który również stanął w
szeregu tych, którzy na imieniny króla przynieśli prezenty. On mógł przynieść tylko koszyczek jabłuszek, a tamci przywozili Bóg wie co. No to, jak pamiętacie, jak sobie poradził, co z tym koszyczkiem zrobili?
- Zaniósł królowej…
- Co?
- Zaniósł królowej.
- No, żeby ona wręczyła
Ponieważ nie był pewny, czy król uwierzy w jego miłość
do siebie – mówił – to uwierzy w miłość swojej żony, co do której nie miał wątpliwości. A ona się tam postara, że jakąś wstążeczką jeszcze opatrzy, kwiatkiem gdzieś ozdobi, czy pachnidłem jakimś pokropi, czy uśmiechem
ostatecznie życzliwości, że ten dar przyjmie i król w sposób właściwy.
Zawsze jesteśmy w tym położeniu, gdy chodzi o modlitwę,
gdy chodzi o orędownictwo świętych, Matka Najświętsza tylko
czeka na to, żebyśmy mogli przez Jej ręce przekazać – rzecz
– na co nas w tej chwili stać. A jeżeli się trochę wstydzimy tego,
jeżeli nie bardzo dowierzamy sobie, to trzeba dowierzać Jej miłości, która nadstawi te braki, które w sobie posiadamy.

(z rekolekcji dla przewodniczących formacji)

Materiał z naszego biuletynu Dzieża nr 55

 

biblia2

Rozważanie słów Ewangelii (Łk 24, 35-48)
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

ks. dr Krzysztof Wons SDS

 

tydzien milosierdzia 2021

– Przyjmując Boże miłosierdzie stajemy się bardziej zdolni do dawania siebie, do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują – napisał bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, w Słowie na Niedzielę Miłosierdzia, która przypada w II Niedzielę Wielkanocną.

Słowo przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

pol pm Figura Jezus Zmartwychwstaly 110 cm 25833 1

Życzenia na świąteczny czas Wielkiej Nocy 2021

Kolejny raz spotykamy się z Chrystusem w Wielkim Poście a potem w dni wielkanocne podczas trwającej pandemii koronawirusa. Przeżywamy świąteczny czas bombardowani podawanymi przez media danymi statystycznymi dotyczącymi choroby, obostrzeń. Stajemy przed wielką próbą wiary i miłości.


Chrześcijanin stale w bliskości Pana Boga

Jako chrześcijanie, jako osoby konsekrowane jesteśmy zobowiązane do życia blisko Pana Boga, z Ewangelią w każdych warunkach, więc także i teraz. Bóg jest Ojcem. Wielokrotnie mówił Jezus: nie lękaj się, jestem z tobą. Tymi słowami chce nas umocnić, przypomnieć, że cały czas jest z nami, bez względu na sytuację zewnętrzną a więc także w pandemii. Czytamy w naszych Konstytucjach: Życie ludzkie jest darem miłości Bożej, a nasze powołanie jej szczególnym wyrazem. „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli"/Ef l,4b-5/. Do przyjęcia daru potrzebna jest wiara. Dziękujmy Mu za nią stale i prośmy naszego Ojca dla siebie i innych o jej umocnienie.


Modlitwa za innych

Ojciec to nie tylko czuły zwrot do Boga osób Mu najbliższych. Taki sam dostęp do Ojca mają ci, którzy „słuchają słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8,21). Stanowimy Bożą rodzinę, bo korzeniami swoimi sięgamy ku Bogu, ku Chrystusowi Królowi, w Nim odnajdujemy swoją tożsamość. Kiedyś wybrałyśmy Go mocą chrztu i narodziłyśmy się w Bogu a potem zostałyśmy umocnione ślubami we wspólnocie. Nie żyjemy więc same ale w instytutowej rodzinie, z którą spotykamy się, wspólnie się modlimy, ja za kogoś, kto inny modli się za mnie. Mogę pomóc potrzebującemu. Dbajmy o nasze więzi między sobą oraz z Siostrami chorymi, doceniajmy także spotkania telefoniczne, online w czasie, gdy nie możemy czasowo korzystać z innych form kontaktu. Zwycięstwo Krzyża, do którego zbliżamy się w tych dniach, Poranek Zmartwychwstania uczą nas zasady prawdziwej przynależności do Chrystusa, którą jest miłość bliźniego okazywana na różny sposób. Zakorzeniajmy się w Bogu Miłości poprzez wierność modlitwie, ślubom, praktykom. Starajmy się siać dobro w środowiskach, w których jesteśmy, dbajmy o wartości nie tylko te ściśle religijne, ale także ludzkie. Jezus Chrystus umarł za wszystkie swoje dzieci. Powierzajmy Panu Bogu, szczególnie w dni Wielkiej Nocy, siebie oraz inne osoby z naszych środowisk, ufając, że On je przytuli, przemieni, pokaże nam oraz innym swoje oblicze Miłości. Powiedział przecież: A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32n). I dalej: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).


On Zmartwychwstał!

Krzyż jest objawieniem miłości Boga do końca. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5,9). Krzyż dzięki zmartwychwstaniu staje się drogą życia. Odkrywamy na tej drodze, dzień po dniu, że Bóg jest naszym Przyjacielem, który jest gotów oddać życie za nas, a wówczas serce nam się rozszerza. Życzę, by zmartwychwstanie Jezusa 2021 przyniosło nam radość, miłość, nadzieję, byśmy z wiarą i ufnością szły w kolejne dni, byśmy żyły nowym, coraz pełniejszym życiem z Bogiem!


Szczęść Boże na świąteczny czas Wielkiej Nocy!
Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!
Joanna

Ks Wojciech 26.03

 Ks.Marcin Polak- kazanie pasyjne

„Pycha światowa niechaj, co chce, wróży,
Co na swe skronie wije wieniec z róży,
W szkarłat na pośmiech, cierniem król zraniony
Jest ozdobiony.”

18.03 św Józef

Ks. Tomasz Rusiecki – Kielce
Konferencja on-line dla IŚChK

Zaproszeni do bycia w samym centrum Bożego działania, jak św. Józef

Bóg nie chce mieć kibiców, ale współpracowników. Chce ich mieć do realizacji swojego planu naszego uświęcenia i zbawienia. Wybierał więc proroków i innych ludzi, aby byli w centrum Jego działania.

Także i dziś chce mieć współpracowników oddanych Jego dziełu przemiany świata. Chce ich mieć w Kościele: kapłanów, osoby konsekrowane, świeckich.

Jezus pasyjne

 

Ks. Marceli Frączek
Kazanie pasyjne: 28 marca 2021r.
„Wykonało się”. (J 19,30)

_______________________________________________________________

jozef

Ogłoszony przez ojca świętego Franciszka 8 grudnia br. „Rok świętego Józefa” stwarza okazję do podjęcia inicjatyw duszpasterskich, które mogą wzbogacić i wzmocnić codzienne życie wiarą każdego ochrzczonego. Wydany z tej okazji przez Papieża list pasterski “Patris corde”[1] przybliża w nowy sposób sylwetkę świętego Józefa, wydobywając z niej te przymioty męża i ojca, które w obecnych czasach stały się czymś bardzo deficytowym. Współczesność potrzebuje – jak zauważa Franciszek – odnowy rozumienia zadań mężów i ojców w rodzinach, zwłaszcza zaś ich roli w procesie wychowania dzieci.

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)

Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

Drodzy bracia i siostry,

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

Ofiarowanie

 

Święto Ofiarowania Pańskiego. Homilia ks. Tomasza Rusieckiego wygłoszona podczas Mszy św. w kościele Świętej Trójcy w Kielcach. 

Homilia ks. Tomasza Rusieckiego wygłoszona 02.01.2021 r. na Jasnej Górze

Elżbieta Sujak pogrzeb

  Ostatnie pożegnanie w kościele św. Mikołaja w Lublińcu. "Cierpliwie budowała cywilizację miłości"

Chrystus Król Lidka

 

         Urodziłam się 22.08.1942 r. w Częstochowie. Do szkoły podstawowej (1949-1955) i średniej (1955- 1959) chodziłam w Radomsku, gdzie zamieszkali moi rodzice. Potem było Studium Nauczycielskie w Piotrkowie Trybunalskim (1959-1961), a następnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach (1961-1965). Pracowałam potem w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1965-1974) oraz w redakcji „Gościa Niedzielnego” w Katowicach (1974-1991). Wróciłam potem na Uniwersytet Śląski (powstał on w 1968 r.), gdzie w Bibliotece Głównej przepracowałam następne osiem aż do emerytury w 1998 r.

Jasna Góra

Kilka słów o nas, o tym jak witamy Nowy Rok, jak realizujemy nasze powołanie. Do odsłuchania  ==> tutaj

Ks. Tomasz Rusiecki przewodniczący podkomisji KEP            ==> słowo duszpasterza

unnamed

Niech Maryja i św. Józef w Nowym 2021 roku staną się dla nas wzorem słuchania Bożego słowa poprzez modlitwę, rozważanie Pisma św., trwanie w milczeniu przed Najświętszym Sakramentem.

Prośmy Nowonarodzonego, by uświęcał nasze serca, bądźmy wierne Chrystusowi w drodze modlitwy i apostołowania.

Niech Nowonarodzony napełnia nas radością, dodaje sił
w czasach trudności i utwierdza naszą nadzieję.