madrosc ojcow pustyni

Teksty mądrościowe Ojców Pustyni mogą być lekcją i źródłem nawrócenia dla tych, ktorzy pragną być wszystkim dla Boga na ścieżkach życia, także w życiu świeckim. Siostra Małgorzata Borkowska OSB zachęca kobiety, by  z wytrwałością szły/biegły za Jezusem. Posluchaj

 

Maryja figurka

W Święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Panu Bogu za dar życia konsekrowanego, w tym członkiń instytutu świeckiego Chrystusa Króla. To do nich także skierowal swoje słowo przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Prośmy, by Maryja uczyła nas wiary, która jest wyrazem zaufania wobec Bożej miłości i wierności.

-----------

ojciec sw Franciszek

Ojciec św. jak co roku skierował słowo to osób konsekrowanych, podkreślając, że podążanie za Jezusem nie jest decyzją podjętą raz na zawsze, ale jest codziennym wyborem.  Kiedy przyjmujemy Go jako Pana życia ? mówił Papież ? wokół Niego wszystko się spotyka, a życie staje się harmonijne.

ChK2

  1. Czy Chrystus króluje na świecie?

?Chrystus nie rządzi na nasz sposób ? władzą siły, przemocy. ?Nie bijcie się o mnie. [?] Nie na tym polega moja władza. [?] Nie gwałt, nie przemoc, nie siła. [?] Ja chcę być Królem tutaj, między wami, w tym świecie, ale nie na sposób świata?. [?]

 Jego królestwo tworzą ludzie, którzy są z prawdy. [?] On pierwszy jest z prawdy. Co innego jest znać prawdę, co innego jest być prawdziwym. [?] Chcecie wiedzieć, czy Chrystus króluje na świecie, to nie patrzcie dookoła, nie patrzcie na świat, ile w nim jest władzy Chrystusa, popatrzcie w siebie, czy jesteście z prawdy, wtedy będziecie wiedzieć, że w was jest królestwo Boże. To jest to, co Jezus mówi: królestwo Boże nie jest ani tu, ani tam, nie przychodzi dostrzegalnie, królestwo Boże jest w was, w was, jeśli jesteście z prawdy?.  

abp Grzegorz Ryś w wigilię uroczystości Chrystusa Króla https://www.youtube.com/watch?v=BxGBBVWadis

  1. Jakie jest królestwo Chrystusa?

Trzy właściwości królestwa Jezusa

  1. Nie ma osądu człowieka, jest widzenie całej prawdy, prawdziwe i dogłębne poznanie człowieka, bez przeszkód, domysłów, dopowiedzeń.
  2. Jest sprawiedliwość ? nie ma oszukiwania, udawania, że nic złego się nie stało, nie ma kar dla zasady; zło będzie opłakane, w skrusze, w pragnieniu naprawy, Na czym polega Boża sprawiedliwość? Bóg nie pozwoli, by krzywda nie została naprawiona ? nie chodzi zaś o ukaranie złoczyńców.
  3. Doceni, dostrzeże, wydobędzie i nagrodzi wszelkie czynione dobro.

Wniosek? Nie osądzać.  Naprawiać krzywdy.  Wydobywać dobro. To czynią ludzie królestwa.

  1. Adam Szustak, kazanko do okienka https://www.youtube.com/watch?v=O4lveCWQqYc

Dzieciatko Jezus

Spuśćcie nam na ziemskie niwy Zbawcę z niebios, obłoki - przed uroczystością Bożego Narodzenia (16-24 grudnia) przywołujmy  Zbawiciela świata Nowenną

 Ojciec sw Franciszek

Adwent to nie tylko czas oczekiwania na Boże Narodzenie, ale również przygotowanie na ostateczne spotkanie z Jezusem poprzez konsekwentne i odważne decyzje. Można wyprawić wspaniałe święta i Go nie spotkać - powiedział  OJciec św. w I niedzielę Adwentu. Co więc robić? Być czujnymi i modlić się: tak właśnie należy przeżywać ten okres od dzisiaj do Świąt Bożego Narodzenia - podpowiada Papież.

Chrystus

Jezus Chrystus Król Wszechświata stoi w koronie cierniowej. Takiego Króla wybrałyśmy i takiemu oddałyśmy swoje życie na służbę miłości. Zobacz swoje życie na tle życia Jezusa. Ile w nim jest autentycznej służby, samozaparcia....., a ile prób usprawiedliwiania się, szukania ale..., bo.... Oddałyśmy swoje życie na służbę miłości i pragniemy ją wiernie wypełniać. Oby tak było.

ide

Przede wsystkim uwierz, że jesteś kochana/kochany przez Boga. Nauka ks. Piotra Pawlukiewicza nie tylko dla osób konsekrowanych. Posłuchaj.

ChKrol

W dniach 17-18 listopada br. w krakowskich Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędą sie  ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na spotkanie zaprasza bp Stanisław Jamrozek - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych. W załączeniu  progam obchodów. Zachęcamy do udziału!

jak zyc wg ojcow pustyni

W apoftegmatach (anegdotach, sentencjach) umieszczano sugestie na temat godnego zachowania,  pożywienia, snu, etykiety. Także dzisiaj, mądre rady ojców pustyni  mogą nam pomóc w codzienności. Posłuchaj tutaj lub kliknij na obrazek wyżej.

 

 

wolni w Duchu sw1

W dniach 13-16 września 2018 r. odbył się w Krakowie Kongres Młodych Konsekrowanych. Z relacjami i świadectwami z kongresu można zapoznać się na stronie KKIS. Zachęcamy także, by posłuchać katechezy biblijnej ks. Krzysztofa Wonsa SDS, pt. ?Duch Święty zapewnia Pismom wieczną młodość? tutaj 

 

Szymanek

Dnia 9 października 2018 r. odszedł do wieczności śp. ks. Edward Szymanek. Ofiarnie służył wielu ludziom, w tym wspólnotom życia konsekrowanego. Wśród wiernych świeckich był cenionym spowiednikiem, kierownikiem duchowym, kaznodzieją i rekolekcjonistą. Nasza wspólnota miała okazję wiele razy korzystać z Jego przewodnictwa duchowego i nauk. Niech Chrystus Król przyjmie Go do radości życia wiecznego! Więcej informacji o ks. profesorze Szymanku tutaj, a dalej 3-minutowy filmik o ks. profesorze.

ostatnia wieczerza

Ojciec duchowy to więcej niż stały spowiednik. Jest kimś w rodzaju duchowego przyjaciela, kimś, u kogo szuka się porady?, ale i czymś więcej. Bardzo ważną rzeczą jest sam początek, pierwsze kroku, jakie się stawia w tej relacji. Ojciec Piotr Rostworowski napisał w książce Kierownictwo duchowe, że ojciec duchowy jest jak niania, która uczy dziecko chodzić. Na początku musi je prowadzić za rączkę, by się nie przewróciło, ale potem coraz bardziej je puszcza, żeby chodziło samo, bo inaczej nigdy chodzić się nie nauczy. Podobnie jest z kierownictwem duchowym. Na początku chce się z każdą rzeczą biec do ojca. /..../. Jednak ojciec duchowy kieruje synem lub córką, ale też powoli się wycofuje.

eucharystia

Nie stygmaty, nie dary czytania w ludzkich sercach, bilokacji i wiele innych charyzmatów, którymi św. o. Pio został obdarowany, były dla niego najważniejsze. Tym, co stanowiło najwyższą wartość w życiu Świętego, była codzienna Eucharystia. ?Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez Mszy Świętej? ? opowiadał licznym wiernym, którzy wczesnym rankiem gromadzili się na sprawowanej przez niego Eucharystii.

rozeznawanie modlitwa przed Najw Sakramentem

Pragnę podzielić się moimi zapiskami z dnia skupienia (I 2018) w Ośrodku Rzeszowskim nt.: ?Rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe poddawane ocenie Kościoła?. Jak zaznaczył ksiądz, dobrze jest przypomnieć sobie treści, które może niekiedy są traktowane w życiu indywidualnym i w życiu wspólnotowym jako już archiwalne.

Rozeznawanie indywidualne poddawane ocenie Kościoła

1. Dlaczego powinniśmy rozeznawać? Bo:
- są ludzie mądrzejsi i bardziej doświadczeni,
- jesteśmy ludźmi obciążonymi charakterologicznymi cechami, posiadamy własny kod historii życia, musimy sobie uświadomić depozyt uczuć i reakcji,
- mamy punkty odniesienia, które mają różne wartości,
- poruszamy się w przestrzeni dobrych i złych dóbr,
- wartościowanie wyborów jest zawsze ze względu na większe i lepsze dobro,
- szukamy woli Bożej (uwaga: wewnętrzne natchnienia nawet w czasie modlitwy, które uważamy za ostateczne, mogą być złymi wyborami).

gozdziki

Wyraz ?serce? w języku hebrajskim nie ogranicza się do uczuć, lecz oznacza wnętrze człowieka i zawiera w swojej treści wspomnienia, myśli, zamiary, decyzje. Bóg dał człowiekowi serce do myślenia. W zależności od tego, co jest skarbem, sensem życia, w czym pokłada nadzieję i z czym albo z kim wiąże swoją przyszłość, poznajemy, na ile dana osoba jest już nowym, przemienionym przez Ducha człowiekiem. Jezus, który wiedział, co się kryje w sercu każdego, mówił: ?Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce? (Mt 6,21).

zachod slonca

Ks. Piotr Pawlukiewicz mówi o niezwykłej rzeczywistości w życiu codziennym; posłuchaj  

muszelka i listki

W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości papież Franciszek pyta: ?Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła??. Ojciec Święty udziela następującej odpowiedzi: "Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić" [Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 166].

domy w gorach

Co innego jest wykopać dołek w piasku, a co innego wgryźć się kilofem w skałę, żeby na niej osadzić fundamenty. I co innego jest chwalić naukę Chrystusa, uznawać ją a nawet głosić, a całkiem co innego według niej żyć [zasłyszane]

Chrystus blogoslawi obraz Milano

Błogosławieni, którzy nie widza, a wierzą, nie odczuwają, ale kochają, nie doznają i nie przeżywają, ale mimo to służą (z: Małgorzata Borkowska OSB, Jednego potrzeba). Takim ubogim obiecano Królestwo Niebieskie. Błogosławieństwo jest dla wierzących, nie dla widzących.

dziewczyna z kapeluszem

Ojcowie Pustyni uczą nas bardziej wierzyć w Boga i Bogu, niż stale Go ?czuć?. Zresztą to ?stałe czucie? Boga jest po prostu niemożliwe: nawet momenty szczególnego doświadczenia Boga, które nieraz wiążą się z jakimś doznaniem, są zawsze tylko momentami. One są łaską darem Boga i jako takie mają zapaść w pamięć serca, tak by stały się dla nas jak perła, skarb życia. Do tych chwil-skarbów potem możemy wracać poprzez wspomnienie, które warto zamieniać na dziękczynnie i uwielbianie Boga; tak jak robiła w swoim życiu Maryja (por. Łk 1,46?55), a Psalmista zaleca: Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie (Ps 78,7). Błędem jest jednak bezwzględne utożsamianie obecności Boga i Jego działania w człowieku z doznaniami emocjonalnymi, które ów człowiek miałby stale odczuwać.

kwiaty czerwone

W Biblii znajdujemy wprost wezwania do radości, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym: Radujcie się!  W poleceniu św. Pawła: Zawsze się radujcie (1 Tes 5,16) mamy także drugie polecenie, zaraz po przecinku: nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17). Radość nie tyle ma poprawić nasze usposobienie, ale odnosi się do Boga i wiąże się z naszą więzią z Nim. Radość w Panu jest wyrazem oraz znakiem naszej prawdziwej wiary. Radość jest owocem Ducha Świętego (zob. Ga 5,22) i najprawdziwszym znakiem autentycznego życia i zawierzenia Bogu. Radość, miłość i pokój świadczą o tym, że człowiek działa pod natchnieniem Ducha Świętego, a tym samym żyje w pełni. [źródło: Włodzimierz Zatorski OSB, Zawsze się radujcie].

slonce na niebie

Mądrość polegała na umiejętności osiągania szczęścia. Pan Jezus tłumaczy, że polega ono na wolności od ducha tego świata. Perspektywa królestwa Bożego pozwala właściwie ocenić wartość wszystkiego, czego doświadczamy. Szczęściem jest to, co nas do tego królestwa przybliża. Takimi wskazaniami są błogosławieństwa wzywające do mądrości, do patrzenia we właściwej perspektywie na spotykane doświadczenia. Taka perspektywa jest fundamentem naszej wiary. Jezus wskazuje mądrość, od nas zależy wybór (myśli z: Pytania do wiary. Kierunek: szczęśliwe życie. Włodzimierz Zatorski OSB)

angel 2512756 340

Czasem jest ich wielu ? całe zastępy. Czasem kilku ? wybranych. Zawsze mają jakieś zadanie. Mogą praktycznie zrobić wszystko. Każdy jest jednakowo sprawny. Niech w ten czas letni niosą Wam miłość, przekazują dobro, wsparcie, chronią, ostrzegają.

krew Chrystusa

"Lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy? [Jan Paweł II]. Czytaj więcej: Bł. Jan XXIII o kulcie Krwi Chrystusa

thumb basket with vegetables in the hands of a female farmer 5af47c9977e1e

Jean Vanier zauważył, że wiele osób decyduje się na przynależność do jakiejś grupy, chcąc poznać taką a nie inną duchowość, uzupełnić swoje braki katechetyczne lub też te zwyczajne ? ludzkie. Grupa o takim nastawieniu nie tworzy jeszcze wspólnoty! Początkiem każdej wspólnoty jest decyzja na miłość, a więc przyjęcie się nawzajem (zob. Rz 15, 7). Temu przygarnięciu towarzyszy często walka o drugiego, by go nie wykreślić z mojego życia. Przebaczenie jako nieustanna gotowość do przyjęcia słabości drugiego jest miarą sukcesu we wspólnocie. 

Papiez przemawia maj 2018

Na początku maja w Rzymie odbywał się kongres poświęcony przyszłości życia konsekrowanego, mający na celu m. in. doprecyzowanie pojęcia konsekracji w obliczu wielości jej form. W mediach pojawiła się informacja o wypowiedzi papieża Franciszka podczas spotkania z uczestnikami zjazdu. 

sapling 154734 340

Smutek w naszym życiu czy brak poczucia spełnienia może być brakiem odpowiedzi na powołanie, do jakiego człowiek jest przeznaczony [...] Powołanie [do samotności] nie polega na porzuceniu swojego miejsca, ale na uświęcaniu go ?od wewnątrz?, na wykonywaniu swoich zadań, promieniując wiarą, nadzieją i miłością; na wsłuchiwaniu się w głos Ojca, który uczy nas szukania Królestwa Bożego, zajmowania się Bożymi sprawami i kierowania nimi zgodnie z Jego wolą, żyjąc pośród świata [z książki O. Leona Knabita Powołanie - i co dalej?]

Więcej o świeckim zyciu konsekrowanym na spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.

sw. Stanislaw Kostka otrzymuje Dzieciątko z rak Maryi

św. Stanisław Kostka otrzymuje z rąk Maryi Dzieciątko Jezus [z:brewiarz.pl]

Św. Stanisław Kostka, patron rou 2018, niech wspomaga Cię w odwadze świętości, by pójść za wolą Bożą w wyborze drogi życia. Może jest nią świeckie zycie konsekrowane? Węcej informacji o spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.

A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym - to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!

Krocz - jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż - przez krzyż - na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!
[Cyprian Kamil Norwid, fragment A ty się odważ]

biblia

Jezus nadal przemierza drogi świata, dołącza do nas i prowadzi nasze pielgrzymowanie: karmi naszą wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w przeżywanych próbach [Ojciec św. Franciszek]. Czy chcesz iść razem z Nim jako świecka osoba konsekrowana? Więcej o tej formie życia - na spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.  

ChK

Myślimy czasami: to jest moje życie, które teraz mam powierzyć Bogu, zamiast myśleć: ja żyję życiem Bożym i będę je przeżywał zgodnie z Jego wolą. Może Jego wolą jest byś żyła świeckim życiem konsekrowanym? Przyjdź na spotkanie w Przemyślu, 2 czerwca 2018 r. informacje tutaj lub w Lublinie, 17 czerwca 2018 r., informacje tutaj.

duch sw

Niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest słowo, orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć światu poprzez twoje życie. 

[z: Adhortacji Apostolskiej Ojca św. Franciszka
Gaudete et exsultate]

Szczególnie w tych dniach prośmy o dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej [Iz 11, 2], o owoce działania Ducha Świętego w życiu wierzącego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość (tłum. też jako "opanowanie") [Gal 5, 22-23}.

Posluchaj konferencji ks. prof. Marka Chmielewskiego Ducha św. nie gaście

ChK

Każdy człowiek ma swoje osobiste powołanie i jest przez Boga wyposażony w takie dary, aby mógł swemu powołaniu sprostać 

(sł. Boży ks. Wojciech Piwowarczyk, założyciel Instytutu Świeckiego Chrytusa Króla).

Masz pragnienie odkrycia swojego powołania? Przybądź na spotkanie w Przemyślu, 2 czerwca 2018 r. Więcej tutaj

ojciec sw Franciszek

Ojciec św. powiedział: Modlitwa, ubóstwo i cierpliwość to trzy filary życia konsekrowanego.

Jeśli Duch św. podpowiada Ci, że to wezwanie skierowane jest do Ciebie, przyjdź na spotkanie, dowiedź się o świeckim zyciu konsekrowanym.

Kiedy?  2 czerwca 2018 r.  Gdzie? W Przemyślu  Więcej

 

Przemysl 2018

Kliknij w obrazek, by informacje były bardziej czytelne.

Zapraszamy na spotkanie w Przemyślu 2 czerwca 2o18 roku!

rozeznawanieZachęcamy do wysłuchania konferencji ks. prof. Marka Chmielewskiego nt. rozeznawania duchowego. Niech Duch św. otworzy nasze serca i uszy na głos Boży. Posluchaj

Jezu ufam Tobie

Nie może być głębokiej modlitwy tam, gdzie człowiek chce przeżywać religijne wzruszenia i do tego przede wszystkim dąży: taki człowiek mierzy wartość modlitwy czułością osiągniętych na niej uczuć. Tymczasem  prawdziwa modlitwa musi prędzej czy później zacząć obywać się bez uczuciowych ?przeżyć?. Przeżyć można coś, doznać można czegoś; ale Bóg jest Kimś, nie czymś; nie jest naszym celem przeżyć Go, tylko uwielbić. Pogoń za przeżyciami jest jedną więcej pokusą.

O warunkach dobrej modlitwy mówi S. Małgorzata Borkowska OSB. Posłuchaj

Jezus droga swiatla

Maria Magdalena pozostała przy grobie, płacząc. Czekała. Może ktoś przyniesie Jezusa do grobu? A może czekała na coś więcej? Nie wiemy. W każdym razie, ktoś z boku mógłby powiedzieć: "Cóż za uparta kobieta, ileż można płakać i szlochać? I co to da?" Ale to właśnie do niej jako pierwszej przyszedł Jezus. Przyciągnął Go jej smutek, który nie miał końca. Na niej spełniły się słowa wypowiedziane podczas Kazania na Górze: "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni" (Mt 5,4). Smucą się, bo kochają. Smucą się, bo brak bliskiej osoby. Jezus zobaczył twarz kobiety, która tęskniła. I dlatego płakała. Iluż chrześcijan dzisiaj tęskni w taki sposób za Jezusem? Być może niewielu, dlatego trudno doświadczyć im mocy zmartwychwstania.

[źródło:www.deon.pl]

 zmartwychwtanie

Chrystus zmartwychwstał,

aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia,

aby człowiek żył pełnią własnego życia: 

aby Człowiek żył z Boga i w Bogu

św. Jan Paweł II

otworz sie Wielki Post

Pan Bóg, jak sam przyznał prorokowi Ozeaszowi nieustannie ?ciosał nas? przez swoje słowa, przez proroków (Oz 6,5). Robi tak też teraz, szczególnie w czasie Wielkiego Postu. Pozostaw choćby szparkę, niewielką szczelinę, przez którą może przedostać się światło, woda ? a więc życie. 

Wielkie i nieoczekiwane mogą być owoce naszej wiernej uważności.

dzwony 2Dźwięk dzwonów trzyma z dala złe duchy, ale jest też hymnem ku czci Boga. Nic zatem dziwnego, że w krajach zlaicyzowanych ich dźwięk bywa zakazywany, podobnie jak w krajach muzułmańskich (w tym w Jerozolimie).

Harmonijny i rytmiczny dźwięk dzwonów symbolizował dla chrześcijan bliskość Boga. Wyznaczał rytm dnia i nocy, modlitwy oraz pracy, odpoczynku i zabawy. Czytaj więcej tutaj

mlode winoJak rozpoznać Boże wezwanie, rozbrzmiewające w określonej sytuacji historycznej i miejscu? Jak odpowiedzieć, jako osoby konsekrowane w instytutach świeckich, na Boże wezwanie i wyjść z własnej wygody, i zdobyć się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii?
Temat ten, w kontekście wskazań Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zawartych w publikacji ?Młode wino nowe bukłaki", podjął ks. bp Józef Szamocki w trakcie Zebrania Plenarnego KKIŚ. Zachęcamy do zapoznania się z tym bogatym materiałem tutaj.

Jezus cierpiacy

?Królowanie Chrystusa ukazuje się w pełni na Golgocie, kiedy to Niewinny jest przybity do krzyża, ubogi, nagi, pozbawiony wszystkiego, wciela i objawia pełnię miłości Boga. Jego totalne powierzenie się Ojcu, podczas gdy wyraża swoje zupełne ubóstwo, podkreśla moc tej Miłości, która go wskrzesi do nowego życia w dniu Paschy? (Franciszek, orędzie na I Światowy Dzień Ubogich)

?Każdy, kto chce uwielbić królewski Majestat Chrystusa, musi najpierw przyjąć Go i zgiąć przed Nim kolano, gdy przychodzi w Osobie Ubogiego? (List arcybpa Grzegorza Rysia).

pokusa malpa

Pokusa to chyba dzisiaj już temat nieaktualny. Przywoływać średniowieczne przekonania o diable i kuszeniu: Po co? Po co kogoś próbować? To tylko znak nieufności!

O co chodzi? O TO ?jedyne, najważniejsze?, coś, co na dnie serca przemawia w sposób niedopuszczający sprzeciwu. Chodzi ?o pierwotną miłość?, która nie jest niczym innym, jak ?iskrą?, która wszystkiemu co robimy, całemu naszemu życiu nadaje smak i głęboki sens. (?) To wielki dar mieć w sercu to COŚ, wobec czego wszystko odchodzi daleko, przestaje być ważne, już nie niepokoi (fragm. felietonu - cały tekst tutaj)

 

Plakat A4 Radom 2018

Jesli chciałabyś rozeznać drogę służenia Panu Bogu jako osoba konsekrowana w świecie, przyjdź na spotkanie - Radom, 7 kwietnia 2018 r. Kliknij w plakat, by zobaczyć szczegóły spotkania. Zapraszamy!

Plakat A4 Radom 2018

Jesli chciałabyś rozeznać drogę służenia Panu Bogu jako osoba konsekrowana w świecie, przyjdź na spotkanie - Radom, 7 kwietnia 2018 r. Kliknij w plakat, by zobaczyć szczegóły spotkania. Zapraszamy!

torebki

Okiem psychologa

 ?Odpoczywaj, jedz, pij i używaj...? - te słowa ewangelicznego bogacza (Łk 12,19) mogłyby być współczesnym hasłem cywilizacji konsumpcji: gromadzenia bogactw materialnych bez liczenia się z kimkolwiek, fascynacji rzeczami, błyskotkami, mierzeniem ludzkiego życia, jego sensu i powodzenia nie przez to, kim człowiek jest, lecz co i ile posiada.

Jednocześnie wciąż aktualne są słowa św. Augustyna ?Stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie?. Okazuje się bowiem, że jedzenie, picie i używanie nie są w stanie wypełnić całkowicie ludzkiego życia.

Ojciec sw Franciszek

Drodzy Bracia i Siostry!

Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, ?sakramentalny znak naszego nawrócenia? (1), który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem.

rozeznanie

Prawo jest drogowskazem, wskazującym czy wybieramy dobro, czy zło, czy idziemy za owocami ducha czy ciała. A sumienie?

Owoce trzeba umieć rozpoznawać, bowiem są najpewniejszą metodą poznania wartości naszych wyborów. Jak je rozpoznać? Posłuchaj wywiadu z Włodzimierzem Zatorskim OSB.

 

walcz z myslami nie z mysleniem

Najczęściej kiedy mówi się o walce z myślami, rozumie się przez to rozproszenia. Są one podstawowym wymiarem tej walki, ale nie jedynym. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam ogólną zasadę tej walki. Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. W modlitwie ustnej może ono dotyczyć wyrazów i ich sensu; o wiele bardziej może dotyczyć Tego, do którego się modlimy w modlitwie ustnej (liturgicznej czy osobistej), w czasie rozmyślania i podczas kontemplacji. Próba odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca: roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani, i pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego przez zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, by je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka: chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć (KKK 2729) Por. Mt 6, 21. 24). [Fragmenty tektu nt. acedii. Całość tutaj]