Ojciec św. Franciszek

Hasłem orędzia papieża na przyszły Światowy Dzień Młodzieży  są słowa Pana Jezusa: ?Młodzieńcze, tobie mówię wstań? (por. Łk 7, 14). Zachęca ono, aby przebudzić się do życia. Słowa Pana Jezusa ?Młodzieńcze, tobie mówię wstań!? są zaproszeniem - uczy papież - aby powstawać z  upadków.  Przesłanie Ojca św., skierowane do młodych, może stać się także apelem skierowanym do wszystkich na czas Wielkiego Postu. Cały tekst do młodych tutaj.

 

krzyz Jezus

"Rozpoczynamy Wielki Post od posypania popiołem: ?Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz? (por. Rdz 3, 19). Pył na głowie zwraca nas ku ziemi, przypomina nam, że pochodzimy z ziemi i że do ziemi powrócimy. Oznacza to, że jesteśmy słabi, wątli, śmiertelni. Przez stulecia i tysiąclecia jesteśmy na drodze przemijania, w obliczu ogromu galaktyk i przestrzeni jesteśmy maleńcy. Jesteśmy prochem we wszechświecie. Ale jesteśmy prochem umiłowanym przez Boga. Pan z miłością wziął nasz pył w ręce i tchnął weń swoje tchnienie życia (por. Rdz 2, 7). Jesteśmy więc cennym pyłem, przeznaczonym, by żyć na wieki. Jesteśmy ziemią, którą Bóg obdarzył swym niebem, prochem zawierającym Jego marzenia. Jesteśmy nadzieją Boga, Jego skarbem, Jego chwałą.

Popiół przypomina nam zatem przebieg naszego życia: od prochu do życia. Jesteśmy prochem, ziemią, gliną, ale jeśli pozwolimy się kształtować rękoma Boga, staniemy się cudem. Jednak często, szczególnie w chwilach trudnych i w samotności, widzimy jedynie nasz proch! Ale Pan dodaje nam otuchy: to niewiele, jakim jesteśmy, ma w Jego oczach nieskończoną wartość. Odwagi, urodziliśmy się, by być miłowanymi, urodziliśmy się, aby być dziećmi Bożymi."

Jezus na krzyzuW Wielkim Poście oczyszczeniu pomagają trzy praktyki: post, modlitwa i jałmużna. Samo wyrzeczenie jednak nie wystarczy. Pan Bóg poucza nas bowiem przez proroka:Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram...dzielić swój chleb z glodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków (Iz 58,6-7). Stańmy się żywą hostią (Rz 12,1) - nie opuszczając tego życia, dajmy w sobie umrzeć pragnieniom tego świata. Prośmy, by Bóg uzdolnił nas do miłości, która nas naturalnie przerasta.

adoptuj zycieDuchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest indywidualną modlitwą wstawienniczą podjętą prywatnie lub publicznie. Polega na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy nieznanego nam poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Szerzej można przeczytać tutaj. Pomocna w trwaniu w tej modlitwie może być mobilna aplikacja Adoptuj życie (łatwo ściągnąć ją można na telefon), która poszerza naszą wiedzę o rozwoju człowieka przed jego narodzeniem. Mamy dostęp do zdjęć USG (od 6 tygodnia), możemy posłuchać bicia serca dziecka (od 3 tygodnia), przeczytać przesłanie "naszego dziecka", które codziennie opowiada o etapie swojego rozwoju. Aplikacja przypomina o modlitwie. Dzięki wprowadzonym elementom modlącemu jest łatwiej wytrwać w 9 - miesięcznym przyrzeczeniu. Aplikacja na telefon do pobrania tutaj.

dawaj swiadectwo
Z okazji dnia życia konsekrowanego, obchodzoego co roku dnia 2 lutego, przypomnijmy, czym charakteryzuje się to powołanie.  ?Przemiana świata od wewnątrz ? to powołanie osób konsekrowanych zrzeszonych w instytutach świeckich. Poza kilkoma wyjątkami, nie żyją oni razem, nie prowadzą wspólnych dzieł. Utrzymują się sami ? zdolność do samodzielnego utrzymania jest zresztą wymogiem przyjęcia do instytutu ? oraz zasadniczo sami muszą zapewnić sobie opiekę i utrzymanie na starość. Niektórzy żyją w sekrecie, czyli tak, by nikt, często nawet z najbliższego otoczenia, nie wiedział o tym, że dana osoba jest osobą konsekrowaną. Instytutów świeckich jest w Polsce 36. Zrzeszają w sumie 1200 osób. W większości są to instytuty żeńskie. Działa tylko jeden instytut męski, a jeden, Instytut Świętej Rodziny, posiada dwa autonomiczne kręgi ? żeński i męski. Świeccy konsekrowani, podobnie jak w zakonach, składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nie rezygnują jednak z majątku na rzecz wspólnoty, ale starają się zarządzać dobrami materialnymi nie jak właściciele, ale jak szafarze. Większe wydatki konsultują z przełożonymi, wspierają potrzebujących? [fragment z: Gość Niedzielny]
 

Bible psalm 63

Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy od Ewangelii: trzymajmy ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nośmy ją ze sobą w kieszeni, wyświetlajmy na telefonach komórkowych, pozwólmy, by inspirowała nas każdego dnia ? powiedział Ojciec Święty Franciszek 26 stycznia 2020 r., podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie z okazji Niedzieli Słowa Bożego. Cały tekst homilii Ojca  św. tutaj.

 

woman connection digital device internet little

Kiedy kochasz kogoś bardzo głęboko, chcesz, aby ta osoba była kochana przez możliwie najwięcej ludzi. To stanowi sedno naszej apostolskiej pracy.

Jako świeccy konsekrowani chcemy dzielić się Chrystusem z innymi ludźmi tam, gdzie żyjemy, w środowiskach i warunkach świeckich . "Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas" (2 Kor 5,14).  Jeśli Duch święty ożywi Twoje serce, jeśli usłyszysz Jego Głos, przyjdź i zacznij działać razem z nami. Im bardziej dajesz Chrystusa innym, tym bardziej sama go zdobywasz.  Znajdź informacje o nas i kontakt.

TWOI OREDOWNICY 2020 MALY

Święci to nie tylko wzory chrześcijańskiego życia, od których wiele się można nauczyć, ale także możni orędownicy u Boga, którzy wstawiają się za nami. Czy już masz swojego patrona na 2020 rok? Formularz losowania na stronie patron roku.

Chrystus blogoslawi obraz Milano

Stałe wzywanie Imienia Jezus niesie pokój i radość. Ma moc wypędzania demonów, usuwania zbędnych myśli i ożywiania pamięci o Bogu, wreszcie otwiera drogę kontemplacji. Należy zatem wzywać Zbawiciela nieustannie, ciągle, nieprzerwanie, jednocześnie rozważając Jego obecność w głębi serca.

Istota nieustannej modlitwy polega na tym, że skierowana jest do Zbawiciela. Zaczyna się słowami: ?Panie Jezu Chryste, Synu Boży? lub podobnymi. Jej wartość płynie z wiary w moc Imienia Jezus. Wiara ta ma bardzo długą tradycję. Przede wszystkim sięga Biblii. Imię Boże odgrywa ważną rolę już w Starym Testamencie. Oznacza samego Boga, jest równoznaczne z Jego Osobą. Imieniu Bożemu należy się cześć i uwielbienie, gra się Mu na harfie i Jemu będzie się składać ofiarę czystą.

W Nowym Testamencie  nabiera znaczenia imię Jezus. Wzywając go, apostołowie leczyli chorych, wyrzucali złe duchy  i czynili cuda. ?W Imię Jezusa?, znaczyło: Jego mocą. Bo Imię Jezus jest równoznaczne z Jego Osobą i dziełem. Ono zostało jako jedyne dane ludziom pod niebem, w którym mogą być zbawieni. Wiara zaś w Jego imię jest najwyższym i najdojrzalszym sposobem związania się z Nim. [ze wstępu do wyboru tekstow z Filokalii].

2020 maly

Człowiek został stworzony, aby Boga wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu i dzięki temu zbawił swoją duszę.

zlobek maly

Słowo stało się ciałem

Życzymy, by czas Świąt Bożego Narodzenia był czasem błogosławionym, spędzonym w bliskości z Nowonarodzonym Jezusem, okresem pełnym dobrych spotkań rodzinnych, przyjacielskich.

Niech Nowy Rok 2020 obfituje w wiele łask Bożych!

Adwent wieniec

Nowe przymierze, do świętowania narodzin którego się przygotowujemy, usuwa lęki związane ze starym porządkiem. Uczymy się czekać w radosnej nadziei, nawet w obliczu nieobecności, nawet w obliczu pustki. Czekamy z wyobraźnią opróżnioną z obrazów, wyczuwając prawdziwą obecność, która objawi się we wszystkim, wszędzie i będzie objawiać  się zawsze.

candle light glowing in womans hands praying maly

Przyjdź Duchu Święty, by dni Adwentu stały się jasne.
Przyjdź Duchu Święty, aby wszyscy, którzy podejmują pracę nad sobą, jednoczyli się z Tobą.
Przyjdź Duchu Święty, bowiem, gdzie Ty jesteś, znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź Duchu Święty, niech przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje.
Przyjdź Duchu Święty, kieruj i rządź nami.
Bądź z nami i niech wszystko w nas i wokół nas będzie dobre i nowe. Amen.

cristo re 13

Klękamy przed Tobą i nisko schylamy głowy. Pyłki tego świata stworzone tchnieniem Twej miłości, wybrane miłosiernym uderzeniem Twego Serca. Powołane do istnienia, aby Ci oddawać cześć i chwałę, aby Cię miłować i w tym znaleźć pełnię szczęścia.

Gromadzimy się dzisiaj, bo przecież Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy

[fragment tekstu z zasobów wspólnoty].

Statuta ChK 2019 maly

W niedzielę 24 listopada 2019 r. będziemy obchodzić Święto Chrystusa Króla Pana Wszechświata. Korzystajmy z czasu łaski i módlmy się:

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

?       W naszych sercach  ? Króluj nam Chryste!

?       W naszych rodzinach ? Króluj nam Chryste!

?       W naszych parafiach ? Króluj nam Chryste!

?       W naszych szkołach i uczelniach ? Króluj nam Chryste!

?       W środkach społecznej komunikacji ? Króluj nam Chryste!

?       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku ? Króluj nam Chryste!

-       W naszych miastach i wioskach ? Króluj nam Chryste!

?       W całym Narodzie i Państwie Polskim ? Króluj nam Chryste!

Żródło: 

 

Eucharystia i serce Jezusa

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich (Mk 9, 2-3). Prawdziwe spotkanie  z Bogiem przemienia człowieka, pozostawia ślad w jego sercu. Ojciec Augustyn Pelanowski mówi o Eucharystii, która nas przemienia, posłuchaj.

krzyz z Jezusem

Światło wiary poucza nas, że śmierć stanowi przejście ze znanego nam życia ziemskiego do nowej formy istnienia, poza doświadczalnym porządkiem tego świata. Jest więc ona tylko ?kresem życia ziemskiego? (por. KKK 1007)

laka kwiaty

Okiem psychologa

O  M I Ł O Ś C I  S I E B I E  S A M E G O

Podstawowym prawem w życiu człowieka jest prawo miłości. Jeśli w centrum jest miłość Boga, wszystko w życiu przebiega harmonijnie. Miłość to potężna siła. Ona wyznacza naszą własną orbitę życia. Jeżeli wędrujemy przez życie po tej orbicie, którą wyznaczył dla nas Bóg, jesteśmy bezpieczni i nie nastąpi na niej kolizja z innymi, bo sam Bóg czuwa nad nami.

Rwanda mapa1

 

W lipcu 2019 r. jedna z naszych członkiń  wyjechała  do Rwandy w ramach wolontariatu misyjnego. Poniżej fragmenty jej świadectwa. Odpowiadając na apel Ojca św., módlmy się za misje, by dzieło Boże rozprzestrzeniało się na całym świecie.

misje

Ojciec św. Franciszek ustanowił październik tego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Tak, każdy ochrzczony jest wezwany do misji, do bycia apostołem i misjonarzem w swoim otoczeniu. Wynika to z chrztu świętego. Ojciec św. swoją decyzją chce jednak czegoś więcej. Pragnie nas uwrażliwić na potrzebę, konieczność stałego wspierania dzieła misyjnego w tych częściach świata, gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany. Obecnie 1920 polskich misjonarzy pracuje w ok. 100 krajach.

A my, jak Jak możemy się włączyć w dzielo misyjne? Może poprzez zaangażowanie się w wolontariat świeckich misjonarzy? Może jako zobowiązanie do stałej, nie tylko okazjonalnej, codziennej modlitwy w intencji misji, msjonarzy? Modlitwa jest sercem wszelkiej działalności misyjnej - przypomina nam papież Franciszek. 

MB ciszy z Watykanu1

Matka Bożej ciszy - ikona znajdująca się w Watykanie

Większość z nas pragnie ciszy. Nie znajdując jej w sobie, stajemy wobec pokusy, żeby wykreować ją, a potem osłonić nią wszystkie szmery, chropawości, które są w nas. Wydaje się nam, że poprzez takie działanie będziemy mogli znaleźć równowagę między tym, co zewnętrzne i wewnętrzne. To jednak nie jest prawdziwa cisza. Jedyną ciszą, która daje sens, jest obecność Boga. Tylko związek z Nim, droga ku Niemu, bycie z Nim w autentycznej relacji miłości może dać nam pełnię ciszy. Odnajdujmy ją, otwierając się na Nią, w modlitwie, Eucharystii, Piśmie św.  Niech na tej drodze będzie z nami Matka Bożej ciszy.

 1 woman sitting church religion concept

Jeśli ktoś pragnie zbudować coś, a nie wie, czemu budowla ta ma służyć, to można przypuszczać, że jego dzieło nie będzie dobrze zbudowane. Zrozumienie sensu działania/ celu budowli pomoże nadać budowanej strukturze odpowiedni   kształt. Podobnie jest z modlitwą Trzeba zacząć od określenia celu modlitwy, aby nasz wysiłek miał sens. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

Niektórzy widzą w  modlitwie zwykły proces psychologiczny, inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni zaliczają ją do postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa jest zajęciem, niedającym się pogodzić z tym wszystkim, co mają do zrobienia; nie mają na nią czasu. Ci, którzy szukają Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie wiedzą, iż modlitwa pochodzi również od Ducha Świętego, a nie od nich samych (KKK 2726).

Ważne, aby w modlitwie dbać, by nie była ona traktowana przede wszystkim jako środek do zdobywania określonych dóbr czy uzyskania pomocy w życiu,  bowiem ?Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar ? On jest ?Skarbem?, (KKK 478) a dar jest udzielany ?jako dodatek? (KKK 2604). Jeżeli dar byłby dla nas najważniejszy, to Dawca staje się rodzajem instytucji i nie ma mowy o osobowej więzi.

Polska pod krzyzem

Wyznajmy wiarę w Pana Boga, spotkajmy się pod Krzyżem!       O idei spotkania, które będzie miało miejsce 14 września 2019 r., w święto Podwyższenia Krzyża, w dzień urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, mówi ksiądż biskup Wiesław Mering tutaj

 

Bible psalm 63

Psalmy śpiewane czy recytowane dają możliwość doskonalenia ćwiczenia kontemplacji. Docenisz psalmy, gdy zaczniesz się nimi modlić. Jak to robić? Czytaj dalej:

Psalmy wykonywane są wers po wersie przez dwie grupy wykonawców, zmieniające się równomiernie. Każda grupa w połowie swego wersu robi pauzę zawsze tej samej długości, z pewnym naciskiem, co wyraźnie wykracza poza konieczność podziału i wzgląd na przebieg tekstu.

dziewczyna zlozone rece

Uczmy się od Pana Boga Jego spojrzenia na człowieka,  na nas samych, na świat. Może w wakacje usłyszysz Jego głos Pójdź  za Mną, by służyć innym w instytucie świeckim? Masz pytania? Zajrzyj  tutaj. Kontakty znajdziesz tutaj.


 

krzyz Jezus

Nie jest wszystko jedno, czy mówimy ?Bóg?, czy ?religia?; czy mówimy ?Chrystus? czy ?chrześcijaństwo?. W pierwszym wypadku utrwalamy swój stosunek do Osoby, w drugim zaś naszym punktem odniesienia staje się rzecz, idea, abstrakcja [z myśli S. Borkowskiej OSB]. 

pray 1209235 340

W codzienności,  także tej wakacyjnej, istotna jest wierność, regularność, systematyczność modlitwy. Przez nią budujemy relację z Panem Bogiem. Jeśli zależy mi na Nim, to staram się, walczę o czas, by codziennie się z Nim spotkać, trwać przy Nim.

poleski national park in poland

Każdy człowiek spogląda na świat i ocenia go według jakiegoś klucza. Czy dla Ciebie kluczem do patrzenia na świat jest wiara w Jezusa Chrystusa? Odnajdziesz Jezusa w Sakramentach, Piśmie świętym, pięknie świata, dobroci ludzi. Rozglądnij się i z wdzięcznością przyjmij codzienne, Boże dary.

niemapa 1

Co warto zwiedzić, zobaczyć w różnych miejscach naszego kraju w zakresie przyrody, architektury, kultury polskiej? Ciekawie i kolorowo zredagowane, bezpłatne podpowiedzi znajdziemy w ilustrowanych przewodnikach NIEMAPA strona. Obecnie autorzy publikacji proponują trasy i ciekawostki z takich miejsc jak: Bieszczady, Puszcza Białowieska, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Łódźkie, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Tychy, Warszawa, Poznań, Zabrze.

businesswoman corporate colleagues talking maly

Negocjacje - słowo, które ostatnio pojawia się często w naszym życiu publicznym i społecznym. Według definicji jest to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna ze stron nie zgadza się z daną opinią lub sposobem rozwiązania konfliktowej sytuacji.

kwiaty

My, członkowie Kościoła, nie możemy być dziwakami. Wszyscy powinni móc widzieć w nas braci i bliskich, jak Apostołowie, którzy ?cieszyli się życzliwością całego ludu? (por. Dz 2, 47; 4, 21.33; 5, 13). Ale jednocześnie musimy mieć odwagę, aby być innymi, aby ukazywać innym marzenia, jakich nie oferuje ten świat, by dawać świadectwo piękna wielkoduszności, służby, czystości, męstwa, przebaczenia, wierności w małżeństwie, modlitwy, walki o sprawiedliwość i dobro wspólne, miłości do ubogich, przyjaźni społecznej

[z Adhortacji apotolskiej Christus vivit, Ojca św. Franciszka ]

swieca sie wypala

Jesteś nauczycielem, szefem firmy, wykładowcą na uczelni, specjalistą w jakiejś dziedzinie, chcesz być słuchany, zdobyć uznanie i szacunek podwładnych, a nawet ich sympatię i zastanawiasz się, jak to wszystko osiągnąć? Musisz pamiętać, że autorytet zdobywa się na trzy sposoby:

spotkanie 2019 Lublin czerwiec

Jeśi poszukujesz swojej drogi życia i chciałabyś oddać się Jezusowi jako osoba świecka konsekrowana, jesteś niezamężna, w wieku 20-40 lat, zapraszamy Cię na spotkanie informacyjne, organizowane przez Intytut Świecki Chrystusa Króla. Termin: 23 czerwca 2019 r., w godzinach 8.00-14.00; miejsce: Lublin, kaplica św. Stanisława Papczyńskiego przy kościele Ks. Marianów, ul. Bazylianówka 85.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. prof. Markiem Chmielewskim, tel. 601 467 059, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

duch sw

"Duch Święty" jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go "Parakletem", co tłumaczy się zazwyczaj jako "Pocieszyciel". Ducha św. poznajemy w

- Pismach, które On natchnął;
- w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła;
- w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje;
- w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem;
- w modlitwie, w której wstawia się za nami;
- w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół;
- w znakach życia apostolskiego i misyjnego;
- w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia.

[KKK 698]

Zaniemysl 2019

W maju 2019 r. odbyło się ogólnopolskie spotkanie naszej wspólnoty.  Zjazdy studyjne to tradycyjna w naszym instytucie forma spotkań. To czas na pogłębienie więzi, kontaktów członkiń mieszkających na co dzień  w różnych rejonach Polski, to czas modlitwy i refleksji nad wybranymi aspektami formacji w Instytucie Świeckim Chrystusa Króla. Tym razem tematem refleksji uczyniłyśmy formację stałą (permanentną), która rozpoczyna się po zakończeniu ślubów wieczystych.  Bo przecież wysiłek formacyjny nigdy się nie kończy  (VC 65).

3 niedziela

Dzielimy zwykle modlitwę na ustną i myślną, albo na pochwalną, dziękczynną, błagalną? Aby jednak odpowiedzieć na pytanie Czy katechizm może pomóc w modlitwie?, trzeba wprowadzić inny podział: na modlitwę osobową i bezosobową.

Wyobraźmy sobie dwoje dzieci. Jedno i drugie chce dostać tabliczkę czekolady. Pierwsze podchodzi do automatu i naciska odpowiedni guzik; drugie zwraca się z prośbą do mamy. Załóżmy, że skutek był w obu wypadkach ten sam, czekolada zjawiła się albo nie, to w tej chwili nieistotne; istotny jest fakt, że jedno dziecko usiłowało swój problem rozwiązać przez przedłużenie własnego ?ja? o mechanizm, drugie zaś ? przez osobowy kontakt swojego ?ja? z czyimś ?ty?.

kula CH

Posłuszeństwo wobec sumienia ma wiele dziedzin. Trzeba słuchać sumienia w stosunku do Boga i w stosunku do bliźnich, i w stosunku do rzeczy materialnych. W stosunku do Boga: nie gardzić Jego przykazaniami, nawet w sprawach, na które ludzie nie patrzą i o które nikt nie zapyta. Taki człowiek posłuszny jest sumieniu wobec Boga w skrytości. Bo zdarza się na przykład, że ktoś chciał się modlić, ale przyszła mu do serca myśl pochodząca z namiętności, a on nie pilnował się i nie skupił się, ale ją przyjął; albo zobaczył bliźniego, który coś robił lub mówił, i pogardził nim i osądził go według pozorów. Krótko mówiąc, wszystkiego tego, co się dzieje w skrytości i co widzi Bóg i nasze sumienie, powinniśmy pilnować.

W stosunku do bliźniego: nie robić nic takiego, o czym wiemy, że bliźniego martwi albo rani: ani czynem, ani słowem, ani postawą, ani spojrzeniem. Jeśli człowiek wie, że czyni jakąś rzecz w zamiarze przykrym dla bliźniego, wtedy jego sumienie nie jest czyste; niech więc pilnuje się, aby czegoś takiego nie robić. [z: Św. Doroteusz z Gazy (VI w.), Pisma ascetyczne]

MB Krolowej Polski

Uroczystość nawiązuje do istotnych  wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami (1655 r.), ślubów króla Jana Kazimierza (powierzenie Polski opiece Matki Bożej),  uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Królowo Korony Polskiej, módl się za nami


Jezu ufam Tobie

Pan Jezus powiedział do S. Faustyny:Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego.

Jezus na krzyzuObyśmy się nie chlubili niczym innym, jak tyko krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa [por. Ga 6,14]. On jest naszym życiem, naszym zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem. Przez Niego zostaliśmy zbawieni i wyzwoleni.

Życzymy Wszystkim pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

niebo z chmurami i drzewami

Nic nie jest tak pożyteczne dla człowieka jak sprzeciwianie się własnej woli; jak wędrowiec, który idąc znajduje sobie krótszą drogę tak i ten, który idzie drogą wyrzekania się własnej woli. Można w ciągu kilku chwil wyrzec się i dziesięciu własnych pragnień, na przykład: przechodzi ktoś i coś widzi, i własna wola mu podsuwa: Podejdź tam, a on odpowiada: ?nie podejdę? i wyrzeka się własnej woli i nie podchodzi. Dalej widzi kilku rozmawiających i własna wola mu podsuwa: Powiedz i ty do nich to a to, a on wyrzeka się własnej woli i nie mówi.
Dostrzega jakąś rzecz, własna wola mu podsuwa: Zapytaj, kto to przyniósł, a on wyrzeka się własnej woli i nie pyta; i tak powoli przyzwyczaja się do wyrzeczenia.
Od rzeczy małych dochodzi do spokojnego wyrzekania się wielkich, a w końcu do tego, że w ogóle nie ma już własnej woli, ale cokolwiek się dzieje, jest zadowolony, jak gdyby było po jego myśli.
[Fragment z dzieła Pisma ascetyczne,: Św. Doroteusz z Gazy (VI w.)].

daj mi pic rozeznanie

Myśli dobre są ciche, łagodne, choć zdecydowane, nie obiecują łatwego, szybkiego sukcesu, ale po podjęciu działania dają pokój wewnętrzny. Złe myśli są głośne, namiętne, gwałtowne. Nawet gdy kłócimy się z sumieniem, ale potem, gdy działamy zgodnie z rozeznaniem sumienia, uzyskujemy pokój.
Nie mamy obowiązku być doskonałymi, ale mamy być dobrymi uczniami.
To kilka myśli o. Włodzimierza Zatorskiego OSB na temat rozeznania i walki duchowej: Cała wypowiedź tutaj.

pokuta

Kiedy przystępujemy do spowiedzi to nie jest tak, że odpuszczane są nam grzechy, ponieważ są w miarę lekkie, zwyczajne, powszednie, niezbyt szkodliwe dla innych, a i my staraliśmy się ostatnio być lepsi, były w nas przejawy dobrej woli itd. Nie! Spowiedź nie jest wymianą: byłem dobry, więc zasłużyłem na rozgrzeszenie. Odpuszczane są nam grzechy tylko dzięki mocy Boga miłującego i przebaczającego; Boga, który pozwala nam powrócić do siebie, jak niegdyś pozwolił Piotrowi.

Msza swZ całą pewnością wiele z nas modli się systematycznie za kapłanów. Modlitwy takie są albo bardzo prywatne, nieformalizowane (omadlany ksiądz wie o nich albo i nie), albo też wiążą się z jakimś rodzajem zobowiązania. Myślę, że dobrze znana jest forma tzw. margaretki ? grupy osób modlących się w intencji danego księdza. Są jednak i inne możliwości. Jedną z nich jest DDAK ? akcja, którą poznałam dzięki spotkaniu z pewną łodzianką.

DDAK to Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów.

Jezus plaskorzezba

Jaką radę na dobre przeżycie Wielkiego Postu dałby o. Dolindo? Jakie stawiać sobie postanowienia na ten okres, a jakich unikać? Ks. dr hab. Robert Skrzypczak o tym, jak przeżyć Post - posluchaj.

Jezus na krzyzu

Abba Józef pytał abba Pojmena, jak należy pościć. Abba Pojmen mu odrzekł: ?Moim zdaniem należy jeść codziennie, ale niewiele, żeby nie było do syta?. Abba Józef zapytał: ?Kiedy byłeś młodszy, abba, czyż nie jadałeś tylko co drugi dzień?? Starzec rzekł: ?Zaiste, czasem i tylko co trzeci albo co czwarty, albo i raz na tydzień; wszystkiego tego próbowali Ojcowie, jak mogli, i ostatecznie stwierdzili, że najlepiej jest jeść codziennie, ale niewiele: Więc przekazali nam tę królewską drogę, która jest łatwa? (Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1).  Rozwija temat o. Szymon Hiżycki OSB, posłuchaj

wielki post

Drodzy bracia i siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które ?zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych? (Rz 8, 21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. (fragment papieskiego orędzia; cały tekst tutaj)

Rota

Niepodległość to nie tylko pojawienie się znowu na mapie państwa o nazwie Polska. Niepodległość to odzyskiwanie wciąż nowych obszarów wolności, uwalnianie się od narzuconych nam z zewnątrz przeróżnych zależności, obcych nam kultur, ideologii czy wizji naszej państwowości.

Jezu ufam Tobie

Jezus ufa tobie.

Tak, to nie pomyłka. JEZUS ufa TOBIE! Papież Franciszek zachęca: Nie bójcie się spojrzeć Jezusowi w oczy! Ona wam ufa! 
Tym bardziej powtarzaj: JEZU UFAM TOBIE!

pokuta

Tytułowe pytanie nurtuje pewnie wiele osób. Ojciec opat  wyjaśnia ten temat Posłuchaj

ChK z sufitu kosciola

Instytuty świeckie

?? Przemieniamy świat od wewnątrz. W większości żyjemy w swoich domach, w swoich rodzinach, pracujemy w najróżniejszych zawodach: jako nauczycielki, lekarki, kobiety biznesu prowadzące własną działalność, na uczelniach wyższych ? opowiada Elwira Fertacz, przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.